Juče je na  Kosovu  Specijalizovano tužilaštvo uhapsilo Nasima HARADINAJA na osnovu naloga za hapšenje i dovođenje koje je izdao sudija Specijalizovanih veća Kosova.

U skladu sa Zakonom o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, policija u okviru Specijalizovanog tužilaštva je ovlašćena i nadležna da vrši ovlašćenja koja prema kosovskom zakonodavstvu ima policija Kosova. Pored toga, Zakonom o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu predviđeno je da se sprovodi u pritvor lice za koje su Specijalizovana veća izdala nalog za hapšenje.

U skladu sa svojim mandatom i zakonodavstvom Kosova, Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) obezbedila je operativnu i logističku podršku Specijalizovanom tužilaštvu. Kosovska policija (KP) je takođe pružila operativnu podršku Specijalizovanom tužilaštvu.

Nove informacije o ovom predmetu će biti dostavljene u narednom periodu.

Izvor: 
Specijalizovano tužilaštvo