Specijalizovani tužilac obavestio je predsednicu Specijalizovanih veća Kosova o svojoj nameri da pokrene postupke pred Specijalizovanim većima i zatražio da se, u skladu sa Zakonom, odredi sudija za prethodni postupak. U skladu sa Zakonom i Pravilnikom o raspoređivanju sudija Specijalizovanih veća sa liste međunarodnih sudija, predsednica je odredila sudiju za prethodni postupak koji će pregledati optužnice podnete od strane specijalizovanog tužioca. Sadržaj optužnica ostaje poverljiv sve do trenutka dok ih ne potvrdi sudija za prethodni postupak.

Izvor: 
Specijalizovana veća