U toku je sprovođenje operacija Specijalizovanog tužilaštva na Kosovu u vezi sa istragom koja se vodi o krivičnim delima protiv pravosuđa. Operacije Specijalizovanog tužilaštva ove nedelje odvijaju se uz sudsko ovlašćenje Specijalizovanih veća Kosova i uz podršku Policije Kosova i Evropske misije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX).

Izvor: 
Specijalizovano tužilaštvo