Od 29. do 30. aprila održana je peta plenarna sednica sudija Specijalizovanih veća Kosova. Iako se sudije obično okupljaju na plenarnim sednicama u Hagu, ove godine je usled pandemije KOVID-19 sastanak održan putem video-konferencijske veze. Uprkos teškoćama sa kojima su se suočili, sudije su na ovaj način uspešno obavile svoju godišnju plenarnu sednicu i time pokazale da predsednica i sve sudije bez zastoja obavljaju svoje dužnosti.

U toku plenarne sednice sudije su jednoglasno izabrale sudiju Čarlsa Smita III na dužnost potpredsednika, shodno članu 32(4) Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu (Zakon). Kako je predviđeno članom 32(4) Zakona, u odsustvu ili sprečenosti predsednika da postupa, potpredsednik preuzima njegove dužnosti.

Predsednica Ekaterina Trendafilova je čestitala sudiji Smitu, naglasivši da je njegov izbor na dužnost potpredsednika potvrda poverenja koje on uživa kod ostalih sudija Specijalizovanih veća.

Predsednica, specijalizovani tužilac i sekretar izvestili su sudije o najnovijim događajima i rezultatima rada. Nakon što su sudije Specijalizovanog veća Ustavnog suda napustile sednicu, ostale sudije su nastavile diskusiju o izmenama i dopunama trideset pravila iz Pravilnika o postupku i dokazima, a zatim ih i usvojile. Tim izmenama i dopunama se dodatno razjašnjavaju određene odredbe i omogućava brže i efikasnije vođenje postupka. U skladu sa članom 19 (5) Zakona, usvojene izmene i dopune će biti upućene Specijalizovanom veću Ustavnog suda na ocenu ustavnosti i usaglašenosti sa Poglavljem II Ustava.

Izvor: 
Specijalizovana veća