Predstavnici SVK održali su konsultacije sa nevladinim organizacijama i novinarima u Prištini, Gnjilanu i Gračanici od 3. do 7. decembra 2018. godine. Tim programa „Outreach“ održao je radionice za mlade i predavanje na Pravnom fakultetu u Peći, kao i dva okrugla stola sa predstavnicama zajednica u Gnjilanu i Gračanici. Predstavnici SVK su na tim skupovima objašnjavali mandat i rad suda, odgovarali na pitanja i saslušali preokupacije i probleme prisutnih.