Savezno ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske produžilo je sporazum o pružanju finansijske podrške aktivnostima Specijalizovanih veća na polju komunikacije i približavanja javnosti (program Outreach) na Kosovu.

U ime Specijalizovanih veća Kosova, sekretar Fidelma Donlon potpisala je prošle nedelje sporazum o grantu s Vladom Švajcarske, na osnovu kojeg će ova zemlja nastaviti da finansira program Outreach tokom 2024. i 2025. godine.

Imajući u vidu da se trenutno pred sudom vodi šest postupaka, koji se nalaze u različitim fazama, novi grant će omogućiti Specijalizovanim većima da nastave dijalog s građanima Kosova, da ih informišu o postupcima, čuju njihovo mišljenje i odgovore na njihova pitanja.

“Specijalizovana veća Kosova funkcionišu u skladu sa zadatkom koji im je poverila Skupština Kosova, a to je da obezbede vladavinu prava kad je reč o krivičnim delima za koja je naš sud nadležan”, izjavila je predsednica Specijalizovanih veća Trendafilova. “Međutim, budući da se postupci odvijaju u Hagu, u skladu s posebnim, namenski donetim zakonom, moguće je da neki aspekti funkcionisanja suda nisu najjasniji. Smatram da je zbog toga važno da odlazimo na Kosovo, što sam i učinila prošle nedelje, da objasnimo šta se dešava na sudu i odgovorimo na pitanja javnosti.”

Od 2018. godine, Specijalizovana veća održala su širom Kosova više od 150 interaktivnih skupova, namenjenih raznovrsnoj publici, kojima je neposredno prisustvovalo više od 3.500 lica.

“Želela bih da zahvalim Švajcarskoj, kao državi-kontributoru, na trajnoj podršci našim nastojanjima da građane Kosova bliže upoznamo sa pitanjima pravosuđa, tako što ćemo ih informisati o tome na koji se način Specijalizovana veća staraju da suđenja budu pravična, nepristrasna, bezbedna i nezavisna,” izjavila je gđa Donlon. “Outreach program je prioritet Specijalizovanih veća od samog osnivanja, a pomoć Švajcarske je od neprocenjivog značaja za taj naš rad.”

Na skupovima koji se organizuju u saradnji s organizacijama građanskog društva, mladi i studenti, novinari, pravnici, predstavnici manjinskih zajednica i drugi imaju priliku da od predstavnika suda dobiju informacije o radu Specijalizovanih veća, postave im pitanja i iznesu svoje mišljenje. Pored toga, tim programa Outreach informiše javnost na Kosovu putem informativnih video klipova vezanih za pitanja koja su najčešće postavljana na skupovima programa Outreach.

Informacije o sudu i njegovom radu mogu se naći na vebsajtu SVK, Twitteru, Instagramu i YouTube kanalu.

Izvor: 
Specijalizovana veća