U ime Specijalizovanih veća Kosova, sekretar Fidelma Donlon potpisala je sa Švajcarskom sporazum o finansijskoj podršci, prema kom će Savezno ministarstvo inostranih poslova Švajcarske i tokom 2022. i 2023. godine nastaviti da pruža finansijsku podršku aktivnostima Specijalizovanih veća Kosova na polju komunikacije i približavanja javnosti (program „Outreach“).

Mediji na Kosovu pomno su pratili početak suđenja i njihov prenos na tri službena jezika Suda. U tako dinamičnom periodu, nova finansijska podrška iz Švajcarske omogućiće Specijalizovanim većima Kosova da nastave i prodube dijalog sa civilnim društvom i građanima Kosova.

„Kao predsednica Specijalizovanih veća Kosova, smatram veoma značajnim da Veća budu u trajnom i transparentnom dijalogu s ljudima na Kosovu. Izuzetno je važno da građani Kosova razumeju naš mandat, koji podrazumeva pravično, bezbedno, nepristrasno i nezavisno vršenje pravosuđa“, rekla je predsednica Specijalizovanih veća Kosova Ekaterina Trendafilova. „Želim da zahvalim Švajcarskoj, državi-kontributoru, što je odlučila da i u naredne dve godine podrži naš program „Outreach“ za komunikaciju i približavanje javnosti.“

U okviru tog programa, i uz podršku koju Švajcarska pruža još od 2018, Specijalizovana veća su širom Kosova održala više od stotinu interaktivnih susreta, u kojima je neposredno učestvovalo više od 2.200 ljudi. U saradnji sa civilnim društvom organizovani su sastanci na kojima su mladi i studenti, novinari, pravnici, predstavnici manjinskih zajednica i ostali građani mogli da se obaveste o radu Suda, da postavljaju pitanja njegovim predstavnicima i da iznesu svoje stavove.

Program „Outreach“ za komunikaciju i približavanje javnosti takođe nastoji da putem informativnog materijala, kao što su na primer video-spotovi, obavesti širu javnost o relevantnim temama, uključujući mandat Suda, pružanje zaštite i podrške svedocima ili učešće žrtava, kao i o drugim pitanjima koja se često pokreću tokom susreta s javnošću. Video-spotovi na albanskom i na srpskom emitovani su stotinama puta na televiziji, a imali su i više hiljada pregleda preko vebsajta Specijalizovanih veća i video-kanala Youtube (https://www.scp-ks.org/sr/svk-outreach/video-materijal).

Izvor: 
Specijalizovana veća