Specijalizovana veća Kosova i Specijalizovano tužilaštvo objavili su svoj prvi izveštaj, naglašavajući neke od ključnih ostvarenja postignutih u periodu od aprila 2016. do februara 2018.

Prvi deo izveštaja opisuje proces tokom kojeg su Specijalizovana veća Kosova postala spremna za sudski rad (april 2016 – juli 2017), te dalje krupne korake u uspostavljanju regulatornog okvira i jačanje programa outreach (juli 2017 – februar 2018).

Drugi deo izveštaja opisuje kontekst i osnivanje Specijalizovanog tužilaštva, ističući njegove nadležnosti i izazove u radu.

Specijalizovana veća Kosova i Specijalizovano tužilaštvo rešeni su da osiguraju transparentno izveštavanje o svom radu što je moguće široj publici. U tu svrhu ce se izdavati novi godišnji izveštaji koji će predstavljati  budući rad ovih institucija.

Srpska verzija izveštaja je dostupna na internet stranici u latiničnoj i ćiriličnoj verziji.

Izvor: 
Specijalizovana veća