Predstavnice Specijalizovanih veća Kosova, načelnica Službe za učešće žrtava Zilke Študzinski i načelnica Službe za javno informisanje i komunikaciju Avis Beneš, sastale su se 6. marta sa nekoliko nevladinih organizacija u Centru građanske energije u severnoj Mitrovici. Sastanak je održan u okviru serije konsultativnih sastanaka programa outreach Specijalizovanih veća sa ciljem uspostavljanja dvosmerne komunikacije između zainteresovanog stanovništva i Specijalizovanih veća Kosova, te pružanja svih neophodnih informacija o zadacima suda i postupcima pred njim. Beneš i Študzinski su govorile o mandatu Specijalizovanih veća i učešću žrtava u postupku, te odgovarale na pitanja učesnika i njihove preporuke za buduće aktivnosti programa outreach, kao i za učešće žrtava. Konkretna svrha ovog sastanka bila je uspostavljanje komunikacije sa srpskom zajednicom i diskusija o mogućoj budućoj saradnji sa nevladinim organizacijama i organizacijama građanskog društva na Severu.

Izvor: 
Specijalizovana veća