Tim programa Outreach Specijalizovanih veća Kosova, u saradnji sa nevladinom organizacijom Centar za humanitarno pravo Kosova danas je preko interneta održao okrugli sto sa novinarima sa Kosova. Cilj sastanka bio je da se novinarima pruže informacije o pravilima koja se primenjuju na ispitivanje optužnice i u prethodnom postupku, kao fazi sudskog postupka, kako bi se doprinelo pravilnom izveštavanju o aktivnostima suda. Predsednica Specijalizovanih veća Ekaterina Trendafilova odredila je sudiju za prethodni postupak koji treba da ispita optužnice koje je podneo specijalizovani tužilac. I pored pandemije izazvane virusom korona, SVK nastavlja sa svim svojim aktivnostima uz preduzimanje mera za sprečavanje širenja virusa u skladu sa preporukama i odlukama relevantnih zdravstvenih službi.

Prema Zakonu o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, optužnica koju razmatra SVK je strogo poverljiva dok je ne potvrdi sudija za prethodni postupak. Sudija ima na raspolaganju do šest meseci za potvrđivanje ili odbacivanje optužnice. Kada sudija potvrdi optužnicu, ona postaje javna. Po ovom Zakonu, u roku od 7 dana od prijema optužnice ili u roku od 48 sati nakon hapšenja, optuženi izlazi pred sudiju za prethodni postupak. Prilikom prvog pristupanja optuženog sudu, sudija za prethodni postupak se uverava da optuženi razume optužbe koje mu se stavljaju na teret i proverava da li su poštovana njegova prava, uključujući pravo na pravno zastupanje. U toku prethodnog postupka, sudija takođe može da donese odluku o učešću žrtava u postupku, zaštiti svedoka, kao i o drugim pitanjima koja su relevantna za sudski postupak. 

Predstavnici SVK su učesnike na današnjem sastanku informisali o raznim fazama prethodnog postupka i bili na raspolaganju za pitanja i diskusiju. Sastanak je održan u okviru programa Outreach Specijalizovanih veća koji ima za cilj da ljude na Kosovu upoznaje sa mandatom i postupcima pred SVK i da podstiče dijalog. Mada tim programa Outreach Specijalizovanih veća obično putuje na Kosovo jednom mesečno, dok traje kriza sa virusom korona sastanci će se održavati preko interneta da bi se obezbedila stalna razmena informacija. 
 

 

Izvor: 
Specijalizovana veća