Specijalizovana veća Kosova (SVK) su u saradnji s Fondom za humanitarno pravo (FHP) Kosova pozvala nevladine organizacije, pravnike i diplomatske predstavnike na panel diskusiju koja je održana u Prištini 21. marta. Izvršni direktor FHP Bekim Blakaj pokrenuo je glavne teme za koje je zainteresovano kosovsko građansko društvo. Zamenik sekretara Specijalizovanih veća Kosova Gvido Akvaviva i mlađi sudski saradnik Kinga Tibori-Sabo objasnili su mandat i strukturu institucije, te predočili način na koji će se odvijati pravični, nezavisni i sigurni sudski postupci pred Specijalizovanim većima. Blakaj je postavio dodatna pitanja o učešću žrtava i postupku za upis u imenik(e) branilaca i zastupnika. Advokati u publici, od kojih su neki upisani u imenik(e) ili su se prijavili za upis, tražili su praktične informacije za branioce. Organizacije građanskog društva su bile zainteresovane za program outreach. Sesija se nastavila u manje formalnom okruženju tokom koje je tim Specijalizovanih veća odgovorio na preostala pitanja i diskutovao o novim idejama za buduće aktivnosti outreach-a.

Izvor: 
Specijalizovana veća