U sredu 11. jula, Specijalizovana veća Kosova (SVK) su u saradnji sa nevladinom organizacijom  Evropski centar za pitanja manjina organizovala razgovor za okruglim stolom sa predstavnicima nevladinih organizacija i predstavnicima građanskog društva u Obiliću, na Kosovu. Tokom sastanka su predstavnici SVK predstavili mandat i postupke pred SVK. Nakon prezentacije je usledila otvorena diskusija sa prisutnima. Između ostalog, prisutni su izneli svoje konkretne probleme i postavljali pitanja u vezi  učešća žrtava u postupcima i bezbednosti. Razgovor se nastavio i za vreme ručka.

Izvor: 
Specijalizovana veća