Predstavnici Specijalizovanih veća Kosova su danas održali predavanje za studente prava Univerziteta u Prizrenu i sa studentima i profesorima diskutovali o pravnim pitanjima u vezi sa mandatom SVK u osiguravanju sigurnih, nepristrasnih, nezavisnih, pravičnih i efikasnih postupaka. Ranije istog dana, pravni i outreach predstavnici SVK su se sastali s nevladinim organizacijama, advokatima i predstavnicima građanskog društva u Prizrenu gde su pružili informacije o mandatu i postupcima suda te potom odgovarali na pitanja prisutnih. Oba događaja su organizovana u saradnji s kosovskim Centrom za humanitarno pravo.

 

 

Izvor: 
Specijalizovana veća