Predstavnici Specijalizovanih veća Kosova su se danas sastali s nevladinim organizacijama i organizacijama građanskog društva povodom radionice u Peći. Skup je organizovan uz podršku i u saradnji s Evropskim centrom za pitanja manjina na Kosovu. Grupa iz Specijalizovanih veća Kosova, uključujući načelnice Službe za javno informisanje i komunikaciju i Službe za učešće žrtava, objasnila je mandat i strukturu Suda, te potom odgovarala na pitanja prisutnih o tome kako će Specijalizovana veća Kosova osigurati sigurne, nepristrasne, nezavisne, pravične i efikasne postupke.

 

 

Izvor: 
Specijalizovana veća