U petak, 17. maja,  po obavljenoj koordinaciji sa predsednikom i konsultacijama sa sudijama, sekretar je izdao Uputstvo Sekretarijata za rad - Spisi i podnesci pred Specijalizovanim većima SVK.

Ovo uputstvo Sekretarijata je jedan od fundamentalnih dokumenata SVK jer se njime uređuje kako se akti poput podnesaka, spisa i drugih dokumenata ili materijala relevantnih za postupanje pred SVK dostavljaju, vode i distribuiraju. Ovim uputstvom takođe se uređuju struktura i sadržaj podnesaka.

Uputstvo ima za cilj da obezbedi doslednu, efikasnu, bezbednu i tačnu obradu dokumentacije koja je deo postupaka pred SVK. Strane i učesnici u postupcima pred SVK treba da se upoznaju sa sadržajem ovog uputstva Sekretarijata.

Uputstvo Sekretarijata na sva tri zvanična jezika može se naći na veb stranici SVK.

Izvor: 
Specijalizovana veća