Gjatë periudhës së aktakuzës, Hysni Gucati ishte kryetar i Organizatës së Veteranëve të Luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

  

Gjatë periudhës së aktakuzës, Nasim Haradinaj ishte nënkryetar i Organizatës së Veteranëve të Luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

PËRMBLEDHJE E AKUZAVE

Aktakuza fillestare kundër dy të akuzuarve u konfirmua më 11 dhjetor 2020 dhe u bë publike më 14 dhjetor 2020. Më 23 qershor 2021, paneli i Gjykatës së Apelit miratoi pjesërisht apelet e parashtruara nga Gucati dhe Haradinaj mbi mangësitë e pretenduara në formën e aktakuzës dhe urdhëroi që ZPS-ja të dorëzojë një version të korrigjuar të aktakuzës. Aktakuza e korrigjuar u dorëzua më 5 korrik 2021 ndërsa aktakuza me më pak redaktime u dorëzua më 4 tetor 2021. Sipas aktakuzës, së paku midis 7 dhe 25 shtatorit 2020, në tre konferenca shtypi dhe aktivitete të tjera të transmetuara, si edhe përmes shpërndarjes së mëtejshme, Gucati dhe Haradinaj zbuluan pa autorizim informacion të mbrojtur prej Ligjit të Dhomave të Specializuara, ndër të cilat të dhëna identifikuese të disa dëshmitarëve (të mundshëm). Gucati dhe Haradinaj gjithashtu bënë akuza dhe komente nënçmuese kundër dëshmitarëve (të mundshëm) dhe në mënyrë të përsëritur shprehen synimin e tyre për të dëmtuar punën e Dhomave të Specializuara.

Akuzat janë si vijon:

DY AKUZA PËR VEPRA PENALE KUNDËR RENDIT PUBLIK

 • Pengim të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare (Pika 1 dhe Pika 2)

KATËR AKUZA PËR VEPRA PENALE KUNDËR ADMINISTRIMIT TË DREJTËSISË dhe ADMINISTRATËS PUBLIKE

 • Frikësim gjatë procedurave penale (Pika 3)
 • Hakmarrje (Pika 4)
 • Shkelje e fshehtësisë së procedurës (Pika 5 dhe Pika 6)

 

LIDHJA ME AKTAKUZËN

 


ZHVILLIME PROCEDURALE

 • Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj u arrestuan më 25 shtator 2020 në Prishtinë, Kosovë, dhe u transferuan në njësinë e paraburgimit të DHSK-së, përkatësisht më 25 dhe 26 shtator 2020.

 • Seanca e paraqitjes së parë të Haradinajt dhe të Gucatit, si të dyshuar, para gjykatësit të vetëm, Nikola Giju, u mbajt përkatësisht më 29 shtator 2020 dhe më 1 tetor 2020.

 • Më 11 dhjetor 2020, Gjykatësi i Procedurës Paraprake Nikola Giju, konfirmoi aktakuzën kundër dy të akuzuarve.

 • Seancat e paraqitjes së parë të Gucatit dhe Haradinajt u mbajtën më 18 dhjetor 2020 para gjykatësit të procedurës paraprake, Nikola Giju. Gucati u vetëdeklarua i pafajshëm në lidhje me të gjitha pikat e aktakuzës kurse Haradinaj vendosi të vetëdeklarohet në lidhje me fajësinë ose pafajësinë brenda 30 ditësh.Në paraqitjen e mëtejshme, më 8 janar 2021, Haradinaj nuk u vetëdeklarua në lidhje me fajësinë ose pafajësinë. Bazuar në rregullën 92(2)(f) të Rregullores, gjykatësi i procedurës paraprake bëri deklarimin në emër të të akuzuarit se është i pafajshëm.

 • Më 27 gusht 2021, Zyra e Prokurorit të Specializuar e dorëzoi versionin e redaktuar publik të dosjes paraprake. Mbrojtja e Gucatit e dorëzoi atë më 2 shtator kurse Mbrojtja e Haradinajt e dorëzoi dosjen e saj paraprake “të përkohshme” më 12 korrik 2021.

 • Më 16 korrik gjykatësi i procedurës paraprake ia kaloi dosjen e çështjes trupit gjykues II.

 • Konferenca përgatitore për gjykimin në këtë çështje u mbajt më 1 dhe 2 shtator, ndërsa Konferenca përgatitore e ZPS-së u mbajt më 8 shtator 2021.

 • Gjykimi filloi më 7 tetor 2021. Më 10 nëntor 2021, ZPS-ja e mbylli çështjen e vet. 6 dhjetori 2021 është data (provizore) për nisjen e paraqitjes së provave prej Mbrojtjes.


   

LISTA E TË GJITHA SEANCAVE

Më poshtë mund të gjeni listën e të gjitha seancave në çështjen Gucati dhe Haradinaj. Ju lutem vini re se videot dhe transkriptet do t’i shtohen listës pasi që të bëhen të disponueshme. Nganjëherë do të nevojiten disa ditë para se një video ose një transkript i seancave të caktuara të jetë në dispozicion.

Lista e të gjitha seancave publike në çështjen Gucati dhe Haradinaj
Data Lloji i seancës Video regjistrimi Transkripti
29/09/2020 Paraqitje e parë
(Haradinaj)
Videoja Transkripti
01/10/2020 Paraqitje e parë
(Gucati)
Videoja Transkripti
18/12/2020 Paraqitje e parë (Haradinaj) Videoja Transkripti
18/12/2021 Paraqitje e parë (Gucati) Videoja Transkripti
08/01/2021 Paraqitje e mëtejshme (Haradinaj)/konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
24/02/2021 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
30/03/2021 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
30/04/2021 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
28/05/2021 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
14/07/2021 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
01/09/2021 Konferencë përgatitore për gjykimin Videoja Transkripti
02/09/2021 Konferencë përgatitore për gjykimin Videoja Transkripti
08/09/2021 Konferencë përgatitore e Prokurorisë  Videoja Transkripti
07/10/2021 Deklarata hyrëse (ZPS) Videoja Transkripti
18/10/2021 Gjykimi Videoja Transkripti
19/10/2021 Gjykimi Videoja Transkripti
20/10/2021 Gjykimi Videoja Transkripti
21/10/2021 Gjykimi Videoja Transkripti
25/10/2021 Gjykimi Videoja Transkripti
26/10/2021 Gjykimi Videoja Transkripti
27/10/2021 Gjykimi Videoja Transkripti
28/10/2021 Gjykimi Videoja Transkripti

 

Informacion për lëndën

I akuzuar: 
Hysni Gucati & Nasim Haradinaj
Numri i çështjes: 
KSC-BC-2020-07
Faza e çështjes: 
* Procedimi sipas nenit 15(2) të Ligjit