Tokom perioda koji obuhvata optužnica, Hisni Gucati je bio predsednik Udruženja ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova.

  

Tokom perioda koji obuhvata optužnica, Nasim Haradinaj je bio potpredsednik Udruženja ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova.

SAŽETAK OPTUŽBI

Inicijalna optužnica protiv Gucatija i Haradinaja potvrđena je 11. decembra 2020, a objavljena 14. decembra 2020. Dana 23. juna 2021, panel Apelacionog suda je delimično odobrio žalbe Gucatija i Haradinaja u vezi navodnih nedostataka u formi optužnice i naredio da Specijalizovano tužilaštvo podnese korigovanu verziju optužnice. Korigovana optužnica je podnesena 5. jula 2021, a manje redigovana verzija optužnice 4. oktobra 2021. U optužnici se navodi da su najkasnije od 7. do 25. septembra, na tri konferencije za štampu i drugim skupovima koji su se medijski prenosili, kao i daljim distribuiranjem informacija, Gucati i Haradinaj neovlašćeno otkrili informacije zaštićene Zakonom o Specijalizovanim većima, uključujući podatke o izvesnim (potencijalnim) svedocima na osnovu kojih se može otkriti njihov identitet. Gucati i Haradinaj su (potencijalnim) svedocima upućivali potcenjivačke optužbe i poruke i u više navrata izražavali nameru da sabotiraju rad Specijalizovanih veća.

Optužbe protiv njih glase:

DVE TAČKE OPTUŽNICE ZA KRIVIČNA DELA PROTIV javnog reda

 • Ometanje službenih lica u vršenju službenih dužnosti (tačka 1 i tačka 2)

ČETIRI TAČKE OPTUŽNICE ZA KRIVIČNA DELA PROTIV PRAVOSUĐA I JAVNE UPRAVE

 • Zastrašivanje svedoka tokom krivičnog postupka (tačka 3)
 • Odmazda (tačka 4)
 • Povreda tajnosti postupka (tačka 5 i tačka 6)

 

LINK NA OPTUŽNICU

 


TOK POSTUPKA

 • Hisni Gucati i Nasim Haradinaj uhapšeni su u Prištini, Kosovo, 25. septembra 2020 i prebačeni u pritvorski objekat SVK 25, odnosno 26. septembra.

 • Gucati i Haradinaj su u svojstvu osumnjičenih stupili pred sudiju pojedinca, Nikolu Gijua, 29. septembra 2020. odnosno 1. oktobra 2020.

 • Dana, 11. decembra 2020, sudija za prethodni postupak Nikola Giju potvrdio je optužnicu protiv  dvojice optuženih.

 • Prvo pristupanje sudu Gucatija i Haradinaja pred sudijom za prethodni postupak Nikolom Gijuom održano je 18. decembra 2020. Gucati se po svim tačkama optužnice izjasnio da nije kriv dok je Haradinaj odlučio da se o krivici izjasni u roku od 30 dana. Tokom dodatnog pristupanja sudu 8. Januara 2021, Haradinaj se nije izjasnio o krivici. U skladu sa pravilom 92 (2)(f) Pravilnika, sudija za prethodni postupak je u ime optuženog evidentirao da nije kriv.

 • Dana 27. avgusta 2021, Specijalizovano tužilaštvo je podnelo javnu redigovanu verziju svog pretpretresnog podneska u ovom predmetu. Gucatijeva odbrana je to isto učinila 2. septembra dok je odbrana Haradinaja podnela "privremeni" pretpretresni podnesak 12.jula 2021.

 • Dana 16. jula 2021, sudija za prethodni postupak je prosledio spis predmeta Pretresnom panelu II. 

 • Konferencija za pripremu suđenja u ovom predmetu je održana 1. i 2. septembra 2021. nakon čega je usledila pripremna konferencija specijalizovanog tužioca 8. septembra 2021.godine.

 • Suđenje je počelo 7. oktobra 2021. Faza izvođenja dokaza tužilaštva je završila 10. novembra 2021. Početak izvođenja dokaznog postupka odbrane je (uslovno) zakazan za 6. decembar 2021.


   

SVA SUDSKA ROČIŠTA

Ispod se nalazi spisak svih ročišta u predmetu protiv Gucatija i Haradinaja. Molimo da imate u vidu da će se video snimci i transkripti dodavati u tabelu kada budu dostupni. Ponekad će trebati više dana pre nego što video ili transkript sa određenih ročišta bude dostupan.

Sva javna ročišta u predmetu protiv Gucatija i Haradinaja
Datum Vrsta ročišta Video snimak Transkript
29/09/2020 Prvo pojavljivanje (Haradinaj) Video Transkript
01/10/2020 Prvo pojavljivanje (Gucati) Video Transkript
18/12/2020 Prvo pristupanje sudu (Haradinaj) Video Transkript
18/12/2020 Prvo pristupanje sudu (Gucati) Video Transkript
08/01/2021 Dodatno pojavljivanje (Haradinaj)/Statusna konferencija Video Transkript
24/02/2021 Statusna konferencija Video Transkript
30/03/2021 Statusna konferencija Video Transkript
30/04/2021 Statusna konferencija Video Transkript
28/05/2021 Statusna konferencija Video Transkript
14/07/2021 Statusna konferencija Video Transkript
01/09/2021 Konferencija za pripremu suđenja Video Transkript
02/09/2021 Konferencija za pripremu suđenja Video Transkript
08/09/2021 Pripremna konferencija specijalizovanog tužioca Video Transkript
07/10/2021 Uvodna izlaganja (tužilaštvo) Video Transkript
18/10/2021 Suđenje Video Transkript
19/10/2021 Suđenje Video Transkript
20/10/2021 Suđenje Video Transkript
21/10/2021 Suđenje Video Transkript
25/10/2021 Suđenje Video Transkript
26/10/2021 Suđenje Video Transkript
27/10/2021 Suđenje Video Transkript
28/10/2021 Suđenje Video Transkript