SAŽETAK OPTUŽBI

 

Tokom perioda koji obuhvata optužnica, Hisni Gucati je bio predsednik Udruženja ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova.

 

 


 

Tokom perioda koji obuhvata optužnica, Nasim Haradinaj je bio potpredsednik Udruženja ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova.

 

 


Optužnica protiv Gucatija i Haradinaja potvrđena je 11. decembra 2020, a objavljena 14. decembra 2020. U optužnici se navodi da su najkasnije od 7. do 25. septembra, na tri konferencije za štampu i drugim skupovima koji su se medijski prenosili, kao i daljim distribuiranjem informacija, između ostalog i putem izjava na društvenim mrežama, Gucati i Haradinaj neovlašćeno otkrili informacije zaštićene Zakonom o Specijalizovanim većima, uključujući podatke o izvesnim (potencijalnim) svedocima na osnovu kojih se može otkriti njihov identitet. Gucati i Haradinaj su (potencijalnim) svedocima upućivali potcenjivačke optužbe i poruke i u više navrata izražavali nameru da sabotiraju rad Specijalizovanih veća.

Optužbe protiv njih glase:

DVE TAČKE OPTUŽNICE ZA KRIVIČNA DELA PROTIV javnog reda

  • Ometanje službenih lica u vršenju službenih dužnosti (tačka 1 i tačka 2)

ČETIRI TAČKE OPTUŽNICE ZA KRIVIČNA DELA PROTIV PRAVOSUĐA I JAVNE UPRAVE

  • Zastrašivanje svedoka tokom krivičnog postupka (tačka 3)
  • Odmazda (tačka 4)
  • Povreda tajnosti postupka (tačka 5 i tačka 6)

 

LINK NA OPTUŽNICU

 


TOK POSTUPKA

  • Hisni Gucati i Nasim Haradinaj uhapšeni su u Prištini, Kosovo, 25. septembra 2020 i prebačeni u pritvorski objekat SVK 25, odnosno 26. septembra.

  • Gucati i Haradinaj su u svojstvu osumnjičenih stupili pred sudiju pojedinca, Nikolu Gijua, 29. septembra 2020. odnosno 1. oktobra 2020.

  • Dana, 11. decembra 2020, sudija za prethodni postupak Nikola Giju potvrdio je optužnicu protiv  dvojice optuženih.

  • Prvo pristupanje sudu Gucatija i Haradinaja pred sudijom za prethodni postupak Nikolom Gijuom održano je 18. decembra 2020. Gucati se po svim tačkama optužnice izjasnio da nije kriv dok je Haradinaj odlučio da se o krivici izjasni u roku od 30 dana. Tokom dodatnog pristupanja sudu 8. Januara 2021, Haradinaj se nije izjasnio o krivici. U skladu sa pravilom 92 (2)(f) Pravilnika, sudija za prethodni postupak je u ime optuženog evidentirao da nije kriv.