Dhomat e Specializuara të Kosovës organizojnë informime javore për median gjatë të cilave një zëdhënës jep informacion të përditësuar mbi procedurat dhe veprimtaritë e gjykatës. Gazetarët e interesuar mund të regjistrohen për pjesëmarrje në këtë informim dhe marrin lidhjen duke dërguar një email në [email protected].

Data Shënime nga informimi Video
17/09/2021 20210917-Notes(ALB)     
23/09/2021 20210923-Notes(ALB)  
30/09/2021 20210930-Notes(ALB)  
07/10/2021 20211007-Notes(ALB)  
14/10/2021 20211014-Notes(ALB)  
21/10/2021 20211021-Notes(ALB)