Dhomat e Specializuara të Kosovës organizojnë informime javore për median gjatë të cilave një zëdhënës jep informacion të përditësuar mbi procedurat dhe veprimtaritë e gjykatës. Gazetarët e interesuar mund të regjistrohen për pjesëmarrje në këtë informim dhe marrin lidhjen duke dërguar një email në [email protected].

Data Shënime nga informimi Video
17/09/2021 20210917-Notes(ALB)     
23/09/2021 20210923-Notes(ALB)  Videoja
30/09/2021 20210930-Notes(ALB)  Videoja
07/10/2021 20211007-Notes(ALB)  Videoja
14/10/2021 20211014-Notes(ALB)  Videoja
21/10/2021 20211021-Notes(ALB)  Videoja
28/10/2021 20211028-Notes(ALB)  Videoja
04/11/2021 20211104-Notes(ALB)  Videoja
11/11/2021 20211111-Notes(ALB)  Videoja
18/11/2021 20211118-Notes(ALB)  Videoja
25/11/2021 20211125-Notes(ALB)  Videoja
02/12/2021 20211202-Notes(ALB)  Videoja
09/12/2021 20211209-Notes(ALB)  Videoja
16/12/2021 20211216-Notes(ALB)  Videoja
13/01/2022 20220113-Notes(ALB)  Videoja
20/01/2022 20220120-Notes(ALB)  Videoja
27/01/2022 20220127-Notes(ALB)  Videoja
03/02/2022 20220203-Notes(ALB)  Videoja
10/02/2022 20220210-Notes(ALB)  Videoja
17/02/2022 20220217-Notes(ALB)  Videoja
24/02/2022 20220224-Notes(ALB)  Videoja
03/03/2022 20220303-Notes(ALB)  Videoja
10/03/2022 20220310-Notes(ALB)  Videoja
17/03/2022 20220317-Notes(ALB)  Videoja
24/03/2022 20220324-Notes(ALB)  Videoja
31/03/2022 20220331-Notes(ALB)  Videoja
07/04/2022 20220407-Notes(ALB)  Videoja
14/04/2022 20220414-Notes(ALB)  Videoja
21/04/2022 20220421-Notes(ALB)  Videoja
28/04/2022 20220428-Notes(ALB)  Videoja
05/05/2022 20220505-Notes(ALB)  Videoja
12/05/2022 20220512-Notes(ALB)  Videoja
19/05/2022 20220519-Notes(ALB)  Videoja
26/05/2022 20220526-Notes(ALB)  Videoja
02/06/2022 20220602-Notes(ALB)  Videoja
09/06/2022 20220609-Notes(ALB)  Videoja
16/06/2022 20220616-Notes(ALB)  Videoja
23/06/2022 20220623-Notes(ALB)  Videoja
30/06/2022 20220630-Notes(ALB)  Videoja
07/07/2022 20220707-Notes(ALB)  Videoja
14/07/2022 20220714-Notes(ALB)  Videoja
21/07/2022 20220721-Notes(ALB)  Videoja
18/08/2022 20220818-Notes(ALB)  Videoja
25/08/2022 20220825-Notes(ALB)  Videoja
01/09/2022 20220901-Notes(ALB)  Videoja
08/09/2022 20220908-Notes(ALB)  Videoja
15/09/2022 20220915-Notes(ALB)  Videoja
22/09/2022 20220922-Notes(ALB) Videoja
29/09/2022 20220929-Notes(ALB)  Videoja
06/10/2022 20221006-Notes(ALB) Videoja
13/10/2022 20221013-Notes(ALB) Videoja
20/10/2022 20221020-Notes(ALB) Videoja
27/10/2022 20221027-Notes(ALB) Videoja
03/11/2022 20221103-Notes(ALB) Videoja
10/11/2022 20221110-Notes(ALB) Videoja
17/11/2022 20221117-Notes(ALB) Videoja
24/11/2022 20221124-Notes(ALB) Videoja
01/12/2022 20221201-Notes(ALB) Videoja
08/12/2022 20221208-Notes(ALB) Videoja
16/12/2022 20221216-Notes(ALB) Videoja
12/01/2023 20230112-Notes(ALB) Videoja
19/01/2023 20230119-Notes(ALB) Videoja
26/01/2023 20230126-Notes(ALB) Videoja
02/02/2023 20230202-Notes(ALB) Videoja
09/02/2023 20230209-Notes(ALB) Videoja
16/02/2023 20230216-Notes(ALB) Videoja
23/02/2023 20230223-Notes(ALB) Videoja
02/03/2023 20230302-Notes(ALB) Videoja
09/03/2023 20230309-Notes(ALB) Videoja
16/03/2023 20230316-Notes(ALB) Videoja
23/03/2023 20230323-Notes(ALB) Videoja
30/03/2023 20230330-Notes(ALB) Videoja
06/04/2023 20230406-Notes(ALB) Videoja
13/04/2023 20230413-Notes(ALB) Videoja
20/04/2023 20230420-Notes(ALB) Videoja
26/04/2023 20230426-Notes(ALB) Videoja
04/05/2023 20230504-Notes(ALB) Videoja
11/05/2023 20230511-Notes(ALB) Videoja
18/05/2023 20230518-Notes(ALB) Videoja
25/05/2023 20230525-Notes(ALB) Videoja
01/06/2023 20230601-Notes(ALB) Videoja
08/06/2023 20230608-Notes(ALB) Videoja
15/06/2023 20230615-Notes(ALB) Videoja
22/06/2023 20230622-Notes(ALB) Videoja
28/06/2023 20230628-Notes(ALB) Videoja
06/07/2023 20230706-Notes(ALB) Videoja
13/07/2023 20230713-Notes(ALB) Videoja
20/07/2023 20230720-Notes(ALB) Videoja
17/08/2023 20230817-Notes(ALB) Videoja
24/08/2023 20230824-Notes(ALB) Videoja
31/08/2023 20230831-Notes(ALB) Videoja
07/09/2023 20230907-Notes(ALB) Videoja
14/09/2023 20230914-Notes(ALB) Videoja
21/09/2023 20230921-Notes(ALB) Videoja
28/09/2023 20230928-Notes(ALB) Videoja
05/10/2023 20231005-Notes(ALB) Videoja
12/10/2023 20231012-Notes(ALB) Videoja
19/10/2023 20231019-Notes(ALB) Videoja
26/10/2023 20231026-Notes(ALB) Videoja
02/11/2023 20230211-Notes(ALB) Videoja
09/11/2023 20231109-Notes(ALB) Videoja
16/11/2023 20231116-Notes(ALB) Videoja
23/11/2023 20231123-Notes(ALB) Videoja
30/11/2023 20231130-Notes(ALB) Videoja
07/12/2023 20231207-Notes(ALB) Videoja
14/12/2023 20231214-Notes(ALB) Videoja
11/01/2024 20240111-Notes(ALB) Videoja
18/01/2024 20240118-Notes(ALB) Videoja
25/01/2024 20240125-Notes(ALB) Videoja
01/02/2024 20240102-Notes(ALB) Videoja
08/02/2024 20240208-Notes(ALB) Videoja
15/02/2024 20240215-Notes(ALB) Videoja
22/02/2024 20240222-Notes(ALB) Videoja
29/02/2024 20240229-Notes(ALB) Videoja
07/03/2024 20240307-Notes(ALB) Videoja
14/03/2024 20240307-Notes(ALB) Videoja
21/03/2024 20240321-Notes(ALB) Videoja
28/03/2024 20240328-Notes(ALB) Videoja
04/04/2024 20240404-Notes(ALB) Videoja
11/04/2024 20240411-Notes(ALB) Videoja
18/04/2024 20240418-Notes(ALB) Videoja
25/04/2024 20240425-Notes(ALB) Videoja
02/05/2024 20240502-Notes(ALB) Videoja
08/05/2024 20240508-Notes(ALB) Videoja
16/05/2024 20240516-Notes(ALB) Videoja
23/05/2024 20240523-Notes(ALB) Videoja
30/05/2024 20240530-Notes(ALB) Videoja
06/06/2024 20240606-Notes(ALB) Videoja
13/06/2024 20240613-Notes(ALB) Videoja
20/06/2024 20240620-Notes(ALB) Videoja
27/06/2024 20240627-Notes(ALB) Videoja
04/07/2024 20240704-Notes(ALB) Videoja
11/07/2024 20240711-Notes(ALB) Videoja
18/07/2024 20240718-Notes(ALB) Videoja