Pёr pyetje tё mediave lidhur me Dhomat e Specializuara kontaktoni znj. Angela Griep, shefe e Njësisë për Informim dhe Komunikim me Publikun në : mediaKSC@scp-ks.org, numri i telefonit: +31 (06) 249 21 036.

Për abonimin në Komunikatat për shtyp/Buletinet për media të KSC-së, ju lutemi na kontaktoni përmes të njëjtit email: mediaKSC@scp-ks.org.

Pёr pyetje tё mediave lidhur me Zyrën e Prokurorit të Specializuar, ju lutemi kontaktoni Christopher Bennett në spokespersonSPO@scp-ks.org ose në +31 (0)634 101 350

Këtu është lista e të gjitha Komunikatave për shtyp deri më tani:

28/11/2018 - Del faqja e re e DHSK-së dhe ZPS-së në Internet

18/05/2018 - Pietro Spera emërohet Avokat i Popullit i Dhomave të Specializuara të Kosovës

11/05/2018 - Listat e dyta të Mbrojtësve të Specializuar dhe Mbrojtësve të Viktimave

07/05/2018 - Kryetarja e Dhomave të Specializuara Trendafilova mbi emërimin e Prokurorit të ri të Specializuar 

16/03/2018 - Gjykatësit e DHSK-së mblidhen në Plenare

14/03/2018 - Shpallen emrat e parë në Listën e Mbrojtësve të Specializuar dhe Listën e Mbrojtësve të Viktimave të Dhomave të Specializuara të Kosovës 

15/02/2018 – Kryetare Trendafilova në lidhje me largimin e Prokurorit të Specializuar Shvendiman

06/11/2017 – Hapet procesi për kërkesat e pranimit si mbrojtës të të dyshuarve, të akuzuarve dhe viktimave

28/06/2017 – Deklaratë e Kryetares Trendafilova mbi Aktvendimin e dytë të Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese

28/06/2017 – Aktvendim i Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese: Rregullat e Rishikuara në përputhje me Kushtetutën e Kosovës

31/05/2017 – Referimi i dytë i Rregullores së Procedurës dhe të Provave Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese

04/05/2017 – Pikat kryesore të konferencës për shtyp të Kryetares së Dhomave të Specializuara të Kosovës, Gjykatëse Ekaterina Trendafilova 

26/04/2017 – Deklaratë e Kryetares Trendafilova mbi Vendimin e Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese

26/04/2017 – Vendim mbi Referimin e Rregullores së Procedurës dhe të Provave

28/03/2017 – Gjykatësit e Dhomave të Specializuara të Kosovës miratojnë Rregulloren e Procedurës dhe të Provave

07/02/2017 – Emërimi i gjykatësve të Dhomave të Specializuara të Kosovës

14/12/2016 – Dr. Ekaterina Trendafilova emërohet Kryetare e Dhomave të Specializuara të Kosovës

15/09/2016 – Dhomat e Specializuara të Kosovës tashmë të themeluara – krijimi i kapaciteteve për veprimtari gjyqësore