Kryetarja Trendafilova në një takim me shoqërinë civile në Prishtinë, nëntor 2017