Prezentimet e Kryetares dhe të Administratores në sesionin informativ me shoqërinë civile në Prishtinë, 23 nëntor 2017

 


 

Intervistat e Kryetares Trendafilova për BIRN (korrik 2017) dhe për KTV (nëntor 2017) 

 


Deklarata e Kryetares Trendafilova, 28 qershor 2017