Një përshkrim i shkurtër i Dhomave të Specializuara të Kosovës

Broshurë
PDF icon Shkarko (10.42 MB)

Pjesëmarrja e viktimave

Fletëpalosje
PDF icon Shkarko (1.67 MB)

Masat Mbrojtëse të urdhëruara prej Gjykatës

Fletëpalosje
PDF icon Shkarko (458.95 KB)

Aktakuza dhe procedura paraprake

Fletëpalosje
PDF icon Shkarko (533.16 KB)

Zyra e Avokatit të Popullit

Fletëpalosje
PDF icon Shkarko (568.84 KB)