Tekstin e Shqiptimit mund ta gjeni këtu: Shqiptim i Vendimit mbi Referimin në lidhje me Urdhrin e Prokurorisë të 20 dhjetorit 2018.

Videoja e shqiptimit të vendimit është në dispozicion në faqen Youtube të DHSK-së

Burimi: 
Dhomat e specializuara