Specijalizovana veća Kosova (SVK) su danas, u četvrtak, 1. novembra, imenima onih koji su već ranije upisani u imenike, pridodala nova imena branilaca i zastupnika žrtava. Novi, ažurirani javni imenici sadrže imena 119 advokata s Kosova, iz Srbije i više drugih zemalja. Upisom u imenik, advokati stiču pravo postupanja pred SVK u svojstvu branilaca osumnjičenih i optuženih, te zastupnika grupe žrtava i svih ostalih lica koja imaju pravo na pravno zastupanje u skladu sa Zakonom o osnivanju Specijalizovanih veća Kosova i Direktivom o braniocima i zastupnicima. Branioci i zastupnici mogu da odluče da li žele da im imena budu javno objavljena na internet stranici SVK.

Ovo je treći krug objavljenih imena, koji sledi nakon spiskova objavljenih 14. marta 2018. i 11. maja 2018. Javni imenik branilaca i zastupnika možete videti u tabeli dostupnoj na internet stranici SVK.

Služba odbrane i Služba za učešće žrtava su primile brojne prijave od novembra 2017. kada je postupak započet. Pregled prijava i postupak upisa u imenik je u toku, te će imenici branilaca i zastupnika biti redovno ažurirani i novim kandidatima će se odobravati upis u imenik kako teče pregled prijava. Postupak za podnošenje prijava je i dalje otvoren.

Podrobnije informacije o upisu u imenik mogu se naći u Uputstvu za podnošenje prijava.

Izvor: 
Specijalizovana veća