Dana 18. juna 2021. godine, pretresni panel I je odlučio da će pretresni postupak u  predmetu „Specijalizovani tužilac protiv Saljiha Mustafe”, broj KSC-BC-2020-05, započeti u sredu, 15. septembra 2021. Specijalizovani tužilac će imati tri sata za uvodno izlaganje, a zastupnik žrtava dobila je jedan i po sat vremena za svoje uvodno izlaganje. Pretresni panel I je odlučilo da će se svedočenje prva dva svedoka Specijalizovanog tužioca saslušati od ponedeljka, 20. septembra do utorka, 28.septembra 2021. godine.

Ovo je prvi predmet, čiji pretresni postupak započinje pred Specijalizovanim većima Kosova. Više informacija u odluci (na engleskom).

Izvor: 
Specijalizovana veća