U skladu sa pravilom 15 (2) Pravilnika o postupku i dokazima Specijalizovanog veća Ustavnog suda, panel Ustavnog suda može po potrebi da zatraži dodatne informacije ili da sasluša dodatnu argumentaciju  u vezi sa zahtevom podnetim u skladu sa članom 49 Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu.

Ovo su podnesci ombudsmana dostavljeni Specijalizovanom veću Ustavnog suda u vezi sa podnetim zahtevima:

Izjašnjenje ombudsmana o zahtevu u vezi predloženih amandmana na Ustav Kosova (na engleskom)

16/10/2020