Specijalizovana veća Kosova i Specijalizovano tužilaštvo imaju obavezu da obezbede zaštitu osnovih prava sadržanih u Poglavlju II Ustava Kosova i da postupaju u skladu s međunarodnim pravom ljudskih prava. Aktivnosti ombudsmana uključuju mogućnost da istražuje primljene pritužbe. Ovo su izveštaji, objavljeni od strane ombudsmana, o istragama na pritužbe:

IZVEŠTAJ OMBUDSMANA o istrazi po pritužbi Rudija Metaja protiv sekretara Specijalizovanih veća Kosova

07/05/2021