Specijalizovana veća Kosova su danas, 11 maja, imenima onih koji su već ranije upisani u imenike, pridodala nove branioce i zastupnike. Advokati kojima je odobren upis u imenike su stekli pravo postupanja pred Specijalizovanim većima Kosova u svojstvu branilaca osumnjičenih i optuženih, te zastupnika grupe žrtava i svih ostalih lica koja imaju pravo na pravno zastupanje u skladu sa Zakonom kojim su osnovana Specijalizovana veća Kosova i Direktivom o braniocima i zastupnicima. Ovi javni imenici sadrže imena 87 advokata s Kosova, iz Srbije i više drugih zemalja. Branioci i zastupnici mogu da odluče da li žele da im imena budu javno objavljena na internet stranici SVK.

Ovo je drugi krug objavljenih imena, koja sledi nakon prvog spiska  objavljenog 14. marta 2017. Javni imenik branilaca i zastupnika možete videti u tabeli dostupnoj na internet stranici SVK.

Predsednica Specijalizovanih veća Kosova, sudija Ekaterina Trendafilova, je ovim povodom čestitala svim upisanim kandidatima i naglasila poruku da rigorozni uslovi za upis u ove imenike obezbeđuju efikasno i profesionalno pravno zastupanje optuženih i žrtava pred Specijalizovanim većima Kosova, a to će dodatno doprineti integritetu pravosudne delatnosti Specijalizovanih veća.

Služba odbrane i Služba za učešće žrtava su primile brojne prijave od novembra 2017. kada je postupak započet. Pregled prijava i postupak upisa u imenik je u toku, te će imenici branilaca i zastupnika biti redovno ažurirani i novim kandidatima će se odobravati upis u imenik kako teče pregled prijava. Postupak za podnošenje prijava je i dalje otvoren.

Podrobnije informacije o upisu u imenik mogu se naći u Uputstvu za podnošenje prijava.

Izvor: 
Specijalizovana veća