Specijalizovano tužilaštvo je juče, 11. decembra 2023, uhapsilo Hadžija Šalju na Kosovu, shodno nalozima za hapšenje i dovođenje u pritvorski objekat i na osnovu optužnice koju je potvrdio sudija za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova.

Hadži Šalja je danas, 12. decembra 2023, prebačen u pritvorski objekat Specijalizovanih veća u Hagu.

Sudija za prethodni postupak potvrdio je optužnicu protiv Hadžija Šalje 4. decembra 2023. Javna redigovana verzija potvrđene optužnice dostupna je na vebsajtu Specijalizovanih veća. Optuženom je na dan hapšenja uručena optužnica na njegovom maternjem jeziku.

U potvrđenoj optužnici se navodi da su najkasnije od 5. do 12. aprila 2023, g. Šalja i saizvršioci, uključujući Sabita Januzija i Ismeta Bahtijarija kao grupa koordinisali zajedničke aktivnosti pre i nakon što su g. Januzi i g. Bahtijari kontaktirali svedoka 1.

U optužnici se dalje navodi da su g. Januzi i g. Bahtijari po nalogu g. Šalje u dva navrata pojedinačno kontaktirali sa svedokom 1 kako bi ga upotrebom ozbiljnih pretnji i obećanjem koristi naveli da povuče izjavu ili da se uzdrži od davanja iskaza u službenom postupku pred Specijalizovanim većima.

Po navodima iz optužnice, takvo postupanje pokazuje da je g. Šalja sa umišljajem zastrašivao svedoka 1 i ometao službena lica, uključujući tužioce i istražitelje Specijalizovanog tužilaštva, u vršenju službene dužnosti.

Prema potvrđenoj optužnici, Hadži Šalja tereti se za: (i) zastrašivanje i (ii) pokušaj ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti ozbiljnim pretnjama, i kao pojedinac i učestvovanjem u zajedničkom delovanju grupe.

Ovom hapšenju prethodilo je hapšenje Sabita Januzija i Ismeta Bahtijarija na osnovu potvrđene optužnice. Ova dvojica optuženih uhapšeni su na Kosovu 5. oktobra 2023. i dovedeni u pritvorski objekat Specijalizovanih veća 6. oktobra 2023. Informacije o predmetu Januzi i Bahtijari dostupne su na vebsajtu Specijalizovanih veća, na stranici posvećenoj predmetu.

Prvo pristupanje sudu Hadžija Šalje zakazano je za 13. decembar 2023, u 14:00 časova u sudnici Specijalizovanih veća Kosova u Hagu.

Prvo pristupanje optuženog sudu biće održano na javnoj sednici. Tokom prvog pristupanja sudu, sudija za prethodni postupak proverava da li se poštuju prava optuženog, uključujući pravo na pravno zastupanje, kao i da li optuženi razume optužbe koje mu se stavljaju na teret.

Prvo pristupanje sudu optuženog može da se prati onlajn, uz kraće odlaganje, na internet stranici https://www.scp-ks.org/sr/streaming.

Sednice takođe mogu da se prate iz galerije za posetioce u sudnici, u zgradi Specijalizovanih veća Kosova u Hagu. Pored toga, Specijalizovana veća raspolažu medijskim centrom u kojem novinari mogu da rade i da prate postupak uz kraće odlaganje.

Više informacija o posetama Specijalizovanim većima radi prisustvovanja sudskim zasedanjima može se naći ovde.

Izvor: 
Specijalizovana veća