Dr Fidelma Donlon je postavljena za sekretara Specijalizovanih veća Kosova u aprilu 2016, čime je označen početak rada ove ustanove. Sekretar se nalazi na čelu Sekretarijata, tela nadležnog za upravu i pružanje usluga Specijalizovanim većima, kao i za sve neophodne i povezane poslove, uključujući službe u funkciji podrške rada suda, te za saradnju sa državama i drugim subjektima u vezi s tim.

U osvrtu na svoje imenovanje, dr Donlon je izjavila: "Biti sekretar Specijalizovanih veća Kosova za mene je velika čast i privilegija. Sekretarijat koji uspešno funkcioniše jedna je od ključnih komponenti efikasnog suda. Odlučna sam u tome da se ispuni mandat Veća, te da se pred Većima omogući vođenje bezbednih, nepristrasnih i fer krivičnih postupaka."

Dr Donlon je prethodno predvodila mali profesionalni tim za planiranje Specijalizovanih veća i Sekretarijata suda koji je obavljao pripreme za osnivanje Specijalizovanih veća. Dr Donlon je iskusan pravnik i vršila je funkciju zamenika sekretara u nekoliko međunarodnih krivičnih sudova širom sveta. Više o biografiji dr Donlon možete pronaći ovde.

Izvor: 
Specijalizovana veća