Dana 7. februara 2017, gđa Alexandra Papadopoulou, šefica Misije EULEX-a na Kosovu i ujedno nadležni organ za postavljenje sudija, imenovala je devetnaest sudija na listu međunarodnih sudija Specijalizovanih veća po preporuci nezavisne Komisije za izbor.

Među imenovanima su sudija koji će obavljati funkciju potpredsednika, kao i četiri sudije Specijalizovanog veća Ustavnog suda. Imenovane sudije će boraviti u sedištu Specijalizovanih veća isključivo na zahtev predsednice radi obavljanja dužnosti koje iziskuju njihovo prisustvo.

Tim povodom, predsednica Specijalizovanih veća, dr Ekaterina Trendafilova, je izjavila: “Pozdravljam imenovanje tako visoko kvalifikovanih pravnika, među kojima će svaki – bez ikakve sumnje – u velikoj meri doprineti našem mandatu, koji se sastoji u obezbeđivanju pravičnog i efikasnog pravosuđa.  Naš sledeći korak će biti da, u bliskoj budućnosti, sazovem prvu plenarnu sednicu sudija na kojoj će biti usvojen Pravilnik o postupku i dokazima, kojim se uređuje vođenje sudskih postupaka pred Specijalizovanim većima.”

Na listu međunarodnih sudija imenovane su sledeće sudije:

1. Keith Raynor (potpredsednik), Ujedinjeno Kraljevstvo

 

2. Roland Dekkers (Specijalizovano veće Ustavnog suda), Holandija

3. Ann Power-Forde (Specijalizovano veće Ustavnog suda), Irska

4. Vidar Stensland (Specijalizovano veće Ustavnog suda), Norveška

5. Antonio Balsamo (Specijalizovano veće Ustavnog suda, rezervni sudija), Italija

 

6. Kai Ambos, Nemačka

7. Christoph Barthe, Nemačka

8. Michael Bohlander, Nemačka

9. Emilio Gatti, Italija

10. Nicolas Guillou, Francuska

11. Thomas Laker, Nemačka

12. Guénaël Mettraux, Švajcarska

13. Vladimir Mikula, Češka Republika

14. Andres Parmas, Estonija

15. Michèle Picard, Francuska

16. Kenneth Roberts, Kanada

17. Charles Smith III, Sjedinjene Američke Države

18. Mappie Veldt-Foglia, Holandija

19. Christine van den Wyngaert, Belgija

Izvor: 
Specijalizovana veća