Sudije Specijalizovanih veća Kosova (2022)* - kliknite ovde za download
*Sudija Antonio Balsamo nije na fotografiji

Veća vrše sudsku funkciju i s obzirom da se osnivaju na svakom nivou kosovskog sudskog sistema, preslikavaju strukturu sudstva na Kosovu. Veća su sastavljena od međunarodnih sudija.

Veća su sastavljena na sledeći način: sudije pojedinci koji vrše dužnost pretpretresnog sudije; pretresni paneli koji se sastoje od troje sudija (i jednog rezervnog sudije); paneli Apelacionog suda sastavljeni od troje sudija; paneli Vrhovnog suda sastavljeni od troje sudija; paneli Ustavnog suda sastavljeni od troje sudija; i ostale sudije pojedinci koji su neophodni za funkcionisanje Specijalizovanih veća.

Sudije postavlja šef Misije Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU (to jest šef Misije EULEX-a), a po preporuci nezavisne Komisije za izbor, koja se sastoji od dvoje međunarodnih sudija sa značajnim iskustvom iz oblasti međunarodnog krivičnog prava i jednog  međunarodno postavljenog zvaničnika. Predsednik i potpredsednik se imenuju po preporuci nezavisne Komisije za izbor. Sudije se stavljaju na listu međunarodnih sudija. Predsednik po potrebi raspoređuje sudije sa liste na predmete.

U skladu sa Zakonom, sudije Specijalizovanih veća su nepristrasne ličnosti visokog moralnog karaktera i integriteta, koje su kvalifikovane za obavljanje najviših sudskih dužnosti u svojoj zemlji. Sudije su nezavisne u obavljanju svoje delatnosti i ne prihvataju niti traže uputstva od bilo koje vlade ili nekog drugog izvora. Sudije su priznati stručnjaci iz oblasti krivičnog prava i postupka, odnosno  međunarodnog i ustavnog prava, s obimnim sudskim, tužilačkim ili branilačkim iskustvom u međunarodnim ili domaćim krivičnim postupcima.

Spisak sudija imenovanih na listu međunarodnih sudija

Sudija Ekaterina Trendafilova

 


Sudija Čarls Smit III

 


Sudija Kristina van den Vajngart

 


Sudija Mišel Pikar

 


Sudija Tomas Laker

 


Sudija Emilio Gati 

 


Sudija Vidar Stensland

 


Sudija Roland Dekers

 


Sudija Antonio Balsamo

 


Sudija Kai Ambos

 


Sudija Kenet Roberts

 


Sudija Mapi Felt-Folja

 


Sudija Kristof Barte

 


Sudija Vladimir Mikula

 


Sudija Genel Metro

 


Sudija Nikola Giju

 


Sudija Rumen H. Nenkov

 


Sudija Žilber Biti
 

 


Sudija Danijel Fransen

 


Sudija Romina Inkuti 

 


Sudija Fergal M. Gejnor

 


Sudija Nina H. B. Jorgensen

 

 

Bivše sudije

Sudija En Pauer-Ford


Sudija Andres Parmas


Sudija Kit Rejnor


Sudija Mihael Bolander