Sudije Specijalizovanih veća Kosova (2022)* - kliknite ovde za download
*Sudija Antonio Balsamo nije na fotografiji

Veća vrše sudsku funkciju i s obzirom da se osnivaju na svakom nivou kosovskog sudskog sistema, preslikavaju strukturu sudstva na Kosovu. Veća su sastavljena od međunarodnih sudija.

Veća su sastavljena na sledeći način: sudije pojedinci koji vrše dužnost pretpretresnog sudije; pretresni paneli koji se sastoje od troje sudija (i jednog rezervnog sudije); paneli Apelacionog suda sastavljeni od troje sudija; paneli Vrhovnog suda sastavljeni od troje sudija; paneli Ustavnog suda sastavljeni od troje sudija; i ostale sudije pojedinci koji su neophodni za funkcionisanje Specijalizovanih veća.

Sudije postavlja šef Misije Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU (to jest šef Misije EULEX-a), a po preporuci nezavisne Komisije za izbor, koja se sastoji od dvoje međunarodnih sudija sa značajnim iskustvom iz oblasti međunarodnog krivičnog prava i jednog  međunarodno postavljenog zvaničnika. Predsednik i potpredsednik se imenuju po preporuci nezavisne Komisije za izbor. Sudije se stavljaju na listu međunarodnih sudija. Predsednik po potrebi raspoređuje sudije sa liste na predmete.

U skladu sa Zakonom, sudije Specijalizovanih veća su nepristrasne ličnosti visokog moralnog karaktera i integriteta, koje su kvalifikovane za obavljanje najviših sudskih dužnosti u svojoj zemlji. Sudije su nezavisne u obavljanju svoje delatnosti i ne prihvataju niti traže uputstva od bilo koje vlade ili nekog drugog izvora. Sudije su priznati stručnjaci iz oblasti krivičnog prava i postupka, odnosno  međunarodnog i ustavnog prava, s obimnim sudskim, tužilačkim ili branilačkim iskustvom u međunarodnim ili domaćim krivičnim postupcima.

Spisak sudija imenovanih na listu međunarodnih sudija
Sudija Ekaterina Trendafilova Sudija Čarls Smit III Sudija Kristina van den Vajngart Sudija Mišel Pikar Sudija Tomas Laker 

 


 


 


 


 

Sudija Emilio Gati  Sudija Vidar Stensland Sudija Roland Dekers  Sudija Antonio Balsamo Sudija Kai Ambos

 


 


 


 


 

Sudija Kenet Roberts Sudija Mapi Felt-Folja Sudija Kristof Barte Sudija Vladimir Mikula Sudija Genel Metro

 


 


 


 


 

Sudija Nikola Giju Sudija Rumen H. Nenkov Sudija Žilber Biti Sudija Danijel Fransen Sudija Romina Inkuti 

 


 


 


 


 

Sudija Fergal M. Gejnor Sudija Nina H. B. Jorgensen      

 

 

 

Bivše sudije
Sudija En Pauer-Ford Sudija Andres Parmas Sudija Kit Rejnor Sudija Mihael Bolander