Pretresni panel II Specijalizovanih veća Kosova zakazao je izricanje presude u predmetu Specijalizovani tužilac protiv Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja za 18. maj u 10:00 časova. Zasedanje će biti javno i moći će da se prati na albanskom, srpskom i engleskom na vebsajtu Specijalizovanih veća (https://www.scp-ks.org/sr/streaming), s odlaganjem od deset minuta, ili direktno iz galerije za posetioce. Više informacija o rasporedu zasedanja može se naći u kalendaru suda (https://www.scp-ks.org/sr/calendar).

Da bi se zasedanje pratilo iz galerije za posetioce, poželjno je unapred se prijaviti. Novinari koji žele da snimaju zasedanje iz medijskog centra takođe treba unapred da se prijave.

Da biste se prijavili pošaljite imejl na adresu [email protected] sa svojim imenom i prezimenom, državljanstvom, datumom rođenja i brojem pasoša ili lične karte, a kao naslov imejla (u polje „Subject“) upišite “Presuda”. Predstavnici medija treba da dostave skeniranu novinarsku propusnicu i naznače da li žele da prate zasedanje iz galerije za posetioce ili iz medijskog centra. Rok za prijavljivanje je petak, 13. maj, u 16:00. Treba imati u vidu da vam je prisustvo odobreno tek kad o tome primite potvrdu imejlom. Imejlovi kojima se potvrđuje prisustvo biće poslati u petak (13. maja) popodne, posle 16:00 časova.

Lica koja se ne prijave moći će da prisustvuju zasedanju samo ukoliko ostane dovoljno mesta u galeriji za posetioce, odnosno medijskom centru.

S obzirom na mere koje se primenjuju usled epidemije virusa korona, u prostorijama Specijalizovanih veća svi posetioci moraju da nose maske za lice.

Specijalizovana veća će snimati zasedanje i audio-vizuelni snimak izricanja presude biće dostupan kasnije istog dana.

Sažetak optužbi

Prema optužnici, u periodu najmanje od 7. do 25. septembra 2020, na tri konferencije za štampu, tokom drugih javno emitovanih događaja, kao i daljim distribuiranjem, Hisni Gucati i Nasim Haradinaj neovlašćeno su otkrili informacije zaštićene Zakonom o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, uključujući podatke koji ukazuju na identitet izvesnih (potencijalnih) svedoka. Pored toga, optuženi su iznosili optužbe i uvredljive komentare na račun (potencijalnih) svedoka i u više navrata izjavili da nameravaju da podriju Specijalizovana veća.

Optuženi se po dve tačke terete za ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, kao krivično delo protiv javnog reda (tačka 1 i 2) i po četiri tačke za krivična dela protiv pravosuđa i javne uprave. Te tačke odnose se na zastrašivanje u toku krivičnog postupka (tačka 3), odmazdu (tačka 4) i povredu javnosti postupka (tačka 5 i 6).

Tok postupka

Hisni Gucati i Nasim Haradinaj uhapšeni su u Prištini, na Kosovu, 25. septembra 2020, a u pritvorski objekat Specijalizovanih veća prebačeni su 25. i 26. septembra.

Prvi put su pristupili sudu, u svojstvu osumnjičenih, 29. septembra (g. Haradinaj) i 1. oktobra (g. Gucati), pred sudijom pojedincem Nikolom Gijuom.

Sudija Nikola Giju, kao sudija za prethodni postupak, potvrdio je 11. decembra 2020. optužnicu protiv optuženih. Ispravljena optužnica podneta je 5. jula 2021, a manje redigovana optužnica 4. oktobra 2021.

Dana 18. decembra 2020, prvi put su stupili pred sudiju za prethodni postupak u svojstvu optuženih. Hisni Gucati se izjasnio da nije kriv ni po jednoj optužbi, dok se Nasim Haradinaj nije izjasnio o krivici ni tom prilikom ni prilikom kasnijeg pristupanja sudu održanog 8. januara 2021. Shodno tome, sudija za prethodni postupak je, u skladu s pravilom 92(2)(f) Pravilnika o postupku i dokazima Specijalizovanih veća, u njegovo ime evidentirao da nije kriv.

Dana 16. jula 2021. sudija za prethodni postupak prosledio je spis predmeta pretresnom panelu II.

Suđenje je počelo 7. oktobra 2021. Specijalizovano tužilaštvo zaključilo je izvođenje dokaza 10. novembra 2021.

Izvođenje dokaza Gucatijeve odbrane počelo je 3. decembra 2021, a Haradinajeve odbrane 15. decembra 2021. Oba tima odbrane zaključila su izvođenje dokaza 2. februara 2022.

Dokazni postupak u ovom predmetu završen je 3. februara 2022.

Tokom suđenja, koje je trajalo 31 dan, Specijalizovano tužilaštvo je pozvalo četiri svedoka, dok su timovi odbrane pozvali deset svedoka i predočili 18 pismenih izjava svedoka.

Završna izlaganja održana su od 14. do 17. marta 2022.

Više informacija može se naći na vebsajtu Specijalizovanih veća www.scp-ks.org.

Izvor: 
Specijalizovana veća