SPECIJALIZOVANA VEĆA KOSOVA OFORMLJENA – IZGRADNJA KAPACITETA ZA SUDSKE AKTIVNOSTI

Na prvoj konferenciji za štampu Specijalizovanih veća Kosova održanoj danas u Hagu, dr Fidelma Donlon, sekretar Specijalizovanih veća, opisala je strukturu ove nove ustanove, značajan napredak koji je napravljen  u  uspostavljanju Specijalizovanih veća, kao i predstojeće ključne  etape. Predstavila je internet stranicu Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva i u opštim crtama principe politike Veća iz oblasti komunikacije i približavanja javnosti.

Dr Donlon je objasnila da je njenim postavljenjem za sekretara Sekretarijata Specijalizovanih veća u aprilu 2016. institucija Specijalizovanih veća  formalno zaživela. 

"Biti sekretar Specijalizovanih veća Kosova za mene je velika čast i privilegija. Sekretarijat koji uspešno funkcioniše jedna je od ključnih komponenti efikasnog suda. Odlučna sam u tome da se ispuni mandat Veća, te da se pred Većima omogući vođenje bezbednih, nezavisnih, nepristrasnih, pravičnih i efikasnih krivičnih postupaka,” izjavila je.

Dr Donlon je odala priznanje svima koji su  podržali uspostavljanje Specijalizovanih veća tokom pripremne faze – posebno vlastima Kosova, Evropskoj uniji, EULEX-u, trećim zemljama koje su dale doprinos i zemlji domaćinu, Kraljevini Holandiji.

Sekretarijat Specijalizovanih veća zadužen je za administrativne poslove i pružanje usluga Specijalizovanim većima, kao i sve neophodne i povezane funkcije. Sekretarijat je po prirodi nezavisan i neutralan i pruža usluge svim organima i učesnicima u postupku. Obuhvata, između ostalih, Službu za pružanje zaštite i podrške svedocima, Službu odbrane, Službu za učešće žrtava,  Službu za sudsku upravu, Pritvorsku jedinicu, Službu ombudsmana i razne druge službe za administrativnu i sudsku podršku.

“Zakon daje okvir za čvrste mere zaštite svedoka, uz puno poštovanje prava odbrane. Nameravamo da sprovedemo najviše standarde zaštite za lica koja eventualno budu izložena opasnosti usled učestvovanja u  sudskom postupku. To je nešto što shvatamo veoma ozbiljno,” konstatovala je dr Donlon.

Sekretarijat ima i ključnu ulogu u zaštiti prava osumnjičenih ili optuženih. Služba odbrane u okviru Sekretarijata će voditi spisak branilaca koji imaju pravo da postupaju pred Specijalizovanim većima, kao i sistem za zastupanje optuženih koji su slabog imovinskog stanja. Predviđena prava optuženih su u skladu sa standardima koje je utvrdio Evropski sud za ljudska prava.

Specijalizovana veća predviđaju da žrtve koje su pretrpele štetu kao direktnu posledicu krivičnog dela iz nadležnosti Specijalizovanih veća takođe učestvuju u sudskom postupku. Služba za učestvovanje žrtava će otpočeti postupak za prijavljivanje žrtava za učestvovanje u postupku i pružiće im odgovarajući savet.

Nezavisna izborna komisija je, u skladu sa odredbama Zakona koji je usvojila Skupština Kosova, upravo počela da sprovodi postupak izbora za mesta predsednika Specijalizovanih veća i za listu međunarodnih sudija. Nakon imenovanja predsednika i sudija Veća, krenuće se sa radom na usvajanju ključnog pravnog dokumenta  – Pravilnika o postupku i dokazima, neophodnog za vođenje sudskih postupaka.

Drugi bitan proces odnosi se na angažovanje osoblja Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva, odnosno popunjavanje radnih mesta za koja mogu da se prijave građani država članica EU i trećih zemalja kontributora. U dva nedavna opšta konkursa, oglašeno je skoro 100 radnih mesta, i u toku je sveobuhvatan process angažovanja osoblja.

Do ratifikacije Sporazuma sa zemljom domaćinom  od strane Kraljevine Holandije, Privremeni sporazum sa zemljom domaćinom  pruža pravni osnov za niz operativnih i administrativnih koraka koje je potrebno preduzeti u ovoj fazi.

Konačno, dr Donlon je naglasila svoju privrženost transparentnoj komunikaciji sa sredstvima javnog informisanja i javnošću. “Današnja inauguracija internet prezentacije Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva na tri jezika označava početak naše neposredne komunikacije sa sredstvima javnog informisanja i javnošću ”, zaključila je.  

Izvor: 
Specijalizovana veća