U julu 2023, Evropska služba za spoljno delovanje (EEAS) raspisala je konkurs za predlaganje sudija koji će se nalaziti na listi rezervnih međunarodnih sudija Specijalizovanih veća Kosova. Države članice EU i države kontributori pozivaju se da dostave obrazložene predloge kandidata kvalifikovanih za funkcije objavljene u konkursu. Kandidati treba da ispune uslove predviđene članom 27 Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, koji su navedeni u konkursu. Izabrane sudije uvrštavaju se u listu međunarodnih sudija samo kada broj sudija na listi postane nedovoljan. Do tada se izabrane sudije nalaze na listi rezervnih sudija. Sudije koje budu uvrštene u listu međunarodnih sudija boraviće u sedištu Specijalizovanih veća samo po potrebi, na zahtev predsednika, radi obavljanja dužnosti koje iziskuju njihovo prisustvo. 

Konkurs je dostupan na internet stranici EEAS-a  i otvoren je do 15. marta 2024. u 17 časova. Izbor kandidata obaviće se po isteku roka za prijavljivanje na konkurs, a u skladu s procedurom propisanom Zakonom. Više detalja u vezi s procedurom za izbor kandidata možete pogledati ovde

Izvor: 
Specijalizovana veća