Evropska služba za spoljne poslove (EEAS) raspisala je konkurs za predlaganje sudija koje će se nalaziti na listi međunarodnih sudija Specijalizovanih veća Kosova. Države članice EU i države kontributori pozivaju se da dostave obrazložene predloge kandidata kvalifikovanih za funkcije objavljene u konkursu. Kandidati treba da zadovolje uslove predviđene članom 27 Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu i navedene u konkursu. Sudije će biti stavljene na listu međunarodnih sudija i boraviće u sedištu Specijalizovanih veća samo po potrebi, na zahtev predsednika, radi obavljanja dužnosti koje iziskuju njihovo prisustvo.  

Konkurs je dostupan na internet stranici EEAS-a (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/72307/call-nom...) i otvoren je do 17:00 časova 31. januara 2020. (po briselskom vremenu). Izbor kandidata obaviće se po isteku roka za prijavljivanje na konkurs, a u skladu sa procedurom propisanom Zakonom.    

Izvor: 
Specijalizovana veća