Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo nastavljaju da grade svoje kadrovske kapacitete. U skladu s tim, danas je objavljen aktuelni opšti konkurs CfC 1-2018, sa rokom prijave do 26. juna 2018. Ovaj opšti konkurs obuhvata 49 funkcija koje pokrivaju 59 slobodnih radnih mesta u okviru različitih službi pri Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu.

Na radna mesta u Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu mogu da konkurišu ISKLJUČIVO građani zemalja članica EU, kao i trećih zemalja-kontributora (Kanada, Norveška, Švajcarska, Turska i Sjedinjene Američke Države). Kandidati koji ispunjavaju uslove mogu da se prijave za slobodna radna mesta objavljena u ovom opštem konkursu koristeći NOVI prijavni obrazac koji je postavljen na internet stranicu Zaposlenje.

Dodatne informacije o proceduri za prijave možete pronaći na stranici Zaposlenje na našem sajtu. Za sva dodatna pitanja, molimo da nam se obratite na [email protected].

Izvor: 
Specijalizovana veća