Specijalizovana veća Kosova i Specijalizovano tužilaštvo bili su 2. decembra domaćini grupi novinara iz Zapadnog Balkana, uključujući sa Kosova i iz Srbije, u poseti novim prostorijama suda u Hagu. Posetu je organizovala Balkanska mreža istraživačkog novinarstva (BIRN) u okviru šire posete tribunalima u Hagu. U toku posete, sa novinarima su razgovarali predstavnici Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva.

„Sa novinarima iz regiona koji su danas posetili naše prostorije sa zadovoljstvom sam razgovarala o osnivanju i radu sekretarijata koji Specijalizovanim većima pruža podršku kako bi sudski postupci bili bezbedni, sigurni i pravični. Takođe mi je drago što sam danas od njih dobila dragocene povratne informacije o saradnji Specijalizovanih veća sa novinarima. Specijalizovana veća smatraju da su spremnost na saradnju, transparentnost i tačnost informacija od ključnog značaja u komunikaciji sa novinarima“, izjavila je sekretar Specijalizovanih veća dr Fidelma Donlon.  

U zgradi Specijalizovanih veća Kosova postoji medijski centar gde će se održavati konferencije za štampu koje će se simultano prevoditi na sva tri jezika suda, albanski, engleski i srpski. Obezbeđene su i prostorije za rad novinara, u kojima će novinari moći da rade kada budu počela suđenja. Pored toga, suđenja će se prenositi na sva tri jezika na internet stranici Specijalizovanih veća Kosova. 

Izvor: 
Specijalizovana veća