Godišnji izveštaj Specijalizovanih veća Kosova (SVK) za 2020. godinu, zajedno sa godišnjim izveštajem Specijalizovanog tužilaštva (ST), su sada dostupni onlajn na tri službena jezika suda: albanskom, srpskom i engleskom. Godišnji izveštaj prikazuje razvoj događaja u Specijalizovanim većima Kosova i Specijalizovanom tužilaštvu tokom 2020.

Sa izbijanjem pandemije virusa korona početkom godine, SVK su uvele mere u celoj organizaciji da odgovore na situaciju u skladu sa smernicama relevantnih zdravstvenih vlasti i uspele da održe kontinuitet poslovanja i punu operativnost SVK.

Glavne prekretnice u aktivnostima SVK i ST u 2020. godini su bile otpočinjanje sudskih postupaka i hapšenje sedam osoba iz tri različita predmeta. Tokom godine, sudija za prethodni postupak, panel Apelacionog suda i Specijalizovano veće Ustavnog suda su bili angažovani u sudskim aktivnostima.

Predsednica Trendafilova je prokomentarisala početak sudskih postupaka: „Specijalizovana veća su osnovana da bi obezbedila pravdu kroz bezbedne, nezavisne, nepristrasne i efikasne postupke, i to je ono što ćemo učiniti. Od najveće je važnosti da postupci, koliko god je to moguće, budu javni, i da ih ljudi na Kosovu i u regionu mogu pratiti putem naše veb stranice kao i redovno dobijati informacije putem izveštaja, vesti i informativnog materijala. “

Sekretar Fidelma Donlon, koja rukovodi službama za podršku sudske aktivnosti, rekla je, osvrćući se na 2020. godinu: „Sekretarijat je pokazao svoju sposobnost da podrži pravične i efikasne postupke u sigurnom i bezbednom okruženju. Uspešno smo prevazišli brojne izazove kako bismo obezbedili sigurno dovođenje pritvorenih osoba u Hag i upravljanje sudskim postupcima u kojima su sve strane i pritvorenici mogli bezbedno da učestvuju, uključujući i upotrebu video-konferencijske veze. “

Potvrđivanje prvih optužnica pred SVK je označilo i početak procesa prijavljivanja žrtava za učešće u postupcima, a Služba za učešće žrtava je dobila zvanične prijave za dva predmeta u 2020. godini, kao i više upita o samom procesu.

Izvor: 
Specijalizovana veća