Specijalizovano veće Ustavnog suda  danas je donelo odluku o oceni ustavnosti Pravilnika o postupku i dokazima. Pravilnik je bio upućen Specijalizovanom veću Ustavnog suda radi utvrđivanja usaglašenosti sa Poglavljem II Ustava Republike Kosovo. Poglavlje II Ustava odnosi se na  osnovna prava i slobode.

Pravilnik o postupku i dokazima ('Pravilnik') reguliše vođenje postupka pred Specijalizovanim većima a usvojile su ga 17. marta 2017. ostale sudije Specijalizovanih veća Kosova na svojoj prvoj plenarnoj sednici. Sudije Specijalizovanog veća Ustavnog suda nisu učestvovale u njegovom usvajanju.

Pravilnik je 27. marta 2017. upućen Specijalizovanom veću Ustavnog suda. Troje međunarodnih sudija Specijalizovanog veća Ustavnog suda raspoređeno je u Panel Ustavnog suda. Takođe je raspoređen i rezervni sudija. Shodno Zakonu o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu (‘Zakon’), Veće je imalo trideset dana da preispita Pravilnik.

U današnjoj Odluci, Specijalizovano veće Ustavnog suda proglasilo je zahtev za ocenu ustavnosti prihvatljivim. Podsetilo je da, shodno Zakonu, Pravilnik mora da odražava najviše standarde međunarodnog prava ljudskih prava kako bi se obezbedilo da postupak bude pravičan i ekspeditivan. Nakon što je pregledao 208 pravila usvojenih na plenarnoj sednici, Sud je utvrdio da devet pravila nije u saglasnosti sa Poglavljem II Ustava. Takođe je zaključio da u pogledu još jednog pravila ne može da kaže da je usaglašeno sa Poglavljem II Ustava.

Zaključci Suda u odnosu na Pravilnik se sada šalju plenarnoj sednici sudija na dalji postupak u vezi sa odredbama o kojima je reč. Sudije Specijalizovanog veća Ustavnog suda neće učestvovati u tom postupku.

Linkovi: Odluka  I  Izricanje odluke

Izvor: 
Specijalizovana veća