Dana 27. marta 2017, predsednica Specijalizovanih veća je prosledila Pravilnik o postupku i dokazima Specijalizovanom veću Ustavnog suda, pošto su prethodno sudije Specijalizovanih veća Kosova na svojoj prvoj plenarnoj sednici usvojile ovaj dokument.

Na osnovu Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, Zakon o krivičnom postupku Kosova ne primenjuje se pred Specijalizovanim većima, pa je Pravilnik o postupku i dokazima morao biti usvojen  da bi se regulisalo vođenje sudskog postupka pred Specijalizovanim većima na svim nivoima, od veća Osnovnog suda, preko veća Apelacionog suda do veća Vrhovnog suda, i da bi se regulisale dužnosti sudije za prethodni postupak. Sudije specijalizovanog veća Ustavnog suda usvojile su svoja pravila o postupku, koja će biti uneta u Pravilnik o postupku i dokazima.

Pravilnik o postupku i dokazima naglasak stavlja na zaštitu svedoka, žrtava i drugih osoba koje su izložene riziku zbog svedočenja ili saradnje sa Specijalizovanim većima. Opšti cilj Pravilnika je da unapredi pravičnost, ekspeditivnost, efikasnost, integritet i bezbednost postupaka pred Specijalizovanim većima i da pri tom bude u skladu sa Ustavom i sa najvišim standardima ljudskih prava.

“Pravilnik o postupku i dokazima sudije su usvojile nepuna dva meseca po izboru na svoje funkcije, čime su ispoljili izuzetno znanje, profesionalnost i čvrstu rešenost da postupak pred Specijalizovanim većima bude temeljan, efikasan i pravičan. Hvala svim sudijama na koordiniranom naporu i svesrdnom doprinosu”, izjavila je predsednica Trendafilova.

Specijalizovano veće Ustavnog suda ima trideset dana da razmotri Pravilnik o postupku i dokazima i utvrdi da li su odredbe u skladu sa Poglavljem II Ustava Kosova. Pravilnik o postupku i dokazima stupiće na snagu sedam dana pošto specijalizovano veće Ustavnog suda utvrdi da je taj dokument u skladu sa Ustavom. Kad Pravilnik o postupku i dokazima stupi na snagu, Specijalizovana veća biće potpuno spremna za sudski rad.

Sudije su na plenarnoj sednici usvojile još dva dokumenta od velikog značaja za rad Specijalizovanih veća: Kodeks sudijske etike i Pravilnik o raspoređivanju sudija Specijalizovanih veća. Kodeks sudijske etike propisuje profesionalne kriterijume koji se odnose na sudije i predviđa disciplinske mere u slučaju povrede dužnosti. Pravilnik o raspoređivanju sudija Specijalizovanih veća reguliše postavljanje sudija u određene panele Specijalizovanih veća. Kodeks sudijske etike i Pravilnik o raspoređivanju sudija Specijalizovanih veća stupili su na snagu odmah po usvajanju i objavljeni su na internet stranici Specijalizovanih veća.

Pravilnik o postupku i dokazima će biti javno dostupan kad specijalizovano veće Ustavnog suda utvrdi da li su odredbe u skladu sa Ustavom.

Izvor: 
Specijalizovana veća