Dana 14. decembra 2023. panel Apelacionog suda koji postupa u predmetu Specijalizovani tužilac protiv Saljiha Mustafe a koji čine sudija Mišel Pikar, sudija Kaj Ambos i sudija Nina Jergensen izrekao je prvu žalbenu presudu u predmetu koji se pred Specijalizovanim većima Kosova vodi za ratne zločine.

Apelacioni panel potvrdio je osudu g. Mustafe za ratne zločine proizvoljnog lišavanja slobode (tačka 1 optužnice), mučenja (tačka 3) i ubistva (tačka 4).

Žalba g. Mustafe sastoji se od devet žalbenih razloga, koji sadrže 51 podtačku. Apelacioni panel odbio je osam žalbenih razloga kojima g. Mustafa osporava prvostepenu presudu, a delimično je prihvatio žalbeni razlog u kom g. Mustafa osporava izrečenu kaznu u trajanju od 26 godina za tri tačke optužnice po kojima je osuđen.

Iako je u potpunosti svestan širokih diskrecionih prava koja pretresni panel ima kad odlučuje o kazni, i iako ima u vidu da se odluke o kazni ne mogu olako kopirati iz jednog predmeta u drugi, panel Apelacionog suda došao je do zaključka da su u predmetima koji su se pred međunarodnim sudovima i pred kosovskim sudovima vodili za ratne zločine uporedive s onima za koje je g. Mustafa osuđen izricane blaže kazne od one koju je pretresni panel izrekao g. Mustafi. Zato je apelacioni panel ublažio pojedinačne kazne koje su g. Mustafi izrečene za ratne zločine za koje je osuđen i njegovu ukupnu jedinstvenu kaznu smanjio s 26 na 22 godine zatvora, u šta se uračunava i vreme provedeno u pritvoru.

Izričući presudu, Panel Apelacionog suda naglasio je da ona predstavlja „značajan korak ka zadovoljenju pravde za žrtve i utvrđivanju odgovornosti” i da umanjenje kazne g. Mustafi „nipošto ne znači da krivična dela za koja je oglašen krivim i osuđen nisu teška”.

Apelacioni panel napomenuo je da g. Mustafa nije osporio nalog o reparacijama koji je izdao pretresni panel a kojim su određene reparacije za osam žrtava koje su učestvovale u postupku, i dodao da se odluka apelacionog panela ne odražava na nalog o reparacijama.

Apelacioni panel je pored toga naglasio da je potvrdio osude g. Mustafe na osnovu „individualne krivične odgovornosti“ za ratne zločine mučenja, proizvoljnog lišavanja slobode i ubistva i da „ovaj postupak nije bio vođen ni protiv OVK ni protiv naroda Kosova i da oni ne snose odgovornost niti su oglašeni krivim za ova krivična dela”.

Sažetak žalbene presude može se naći na sajtu Specijalizovanih veća Kosova.

Saljih Mustafa uhapšen je 24. septembra 2020. i istog dana doveden u pritvorski objekt Specijalizovanih veća. Prvostepena presuda izrečena je 16. decembra 2022, a nalog o reparacijama izdat je 6. aprila 2023.

Optužnica je g. Mustafu po osnovu individualne krivične odgovornosti i krivične odgovornosti pretpostavljenog teretila u četiri tačke za ratne zločine (proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo) koje su određeni pripadnici OVK počinili protiv lica zatočenih u zatvoru na imanju u selu Zlaš/Zllash, na području Goljaka/Gollak, na Kosovu. U optužnici se tvrdi da su, približno od 1. aprila 1999. do pred kraj aprila 1999, Saljih Mustafa i izvesni vojnici OVK, pripadnici policije i stražari imali zajednički cilj da saslušavaju i zlostavljaju zatvorenike koje su držali u zatvoru na imanju u Zlašu, kao i da je taj zajednički cilj podrazumevao vršenje krivičnih dela navedenih u optužnici.

Podrobnije informacije o ovom predmetu mogu se naći na informativnoj stranici predmeta Saljiha Mustafe.

Izvor: 
Specijalizovana veća