SAŽETAK OPTUžBI

Saljih Mustafa je bio komandant gerilske jedinice BIA, jedinice unutar operativne zone Lab Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).

Optužnica protiv Mustafe potvrđena je 12. juna 2020. i konačna verzija je objavljena 28. septembra 2020. 

U optužnici se navodi da Mustafa snosi pojedinačnu krivičnu odgovornost i krivičnu odgovornost kao pretpostavljeni starešina za zločine počinjene od strane određenih pripadnika OVK protiv lica zatočenih na imanju u Zlašu koje je služilo kao zatvor.

Optužbe protiv njega glase:

Četiri tačke optužnice za ratne zločine

  • Proizvoljno lišavanje slobode (tačka 1)
  • Surovo postupanje (tačka 2)
  • Mučenje (tačka 3)
  • Ubistvo (tačka 4)

LINK NA OPTUŽNICU

 


TOK POSTUPKA

  • Mustafa je uhapšen i prebačen u pritvorski objekat SVK 24. septembra 2020.

  • Mustafino prvo pristupanje sudu održano je 28. septembra 2020. pred sudijom za prethodni postupak Nikolom Gijuom. U toku svog ponovnog pristupanja sudu 28.oktobra 2020, Mustafa se po svim tačkama optužnice izjasnio da nije kriv.