Saljih Mustafa je bio komandant gerilske jedinice BIA, jedinice unutar operativne zone Lab Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).

SAŽETAK OPTUŽBI

Optužnica protiv Mustafe potvrđena je 12. juna 2020. i konačna verzija je objavljena 28. septembra 2020. U optužnici se navodi da Mustafa snosi pojedinačnu krivičnu odgovornost i krivičnu odgovornost kao pretpostavljeni starešina za zločine počinjene od strane određenih pripadnika OVK protiv lica zatočenih na imanju u Zlašu koje je služilo kao zatvor.

Optužbe protiv njega glase:

Četiri tačke optužnice za ratne zločine

 • Proizvoljno lišavanje slobode (tačka 1)
 • Surovo postupanje (tačka 2)
 • Mučenje (tačka 3)
 • Ubistvo (tačka 4)

LINK NA OPTUŽNICU

 


TOK POSTUPKA

 • Mustafa je uhapšen i prebačen u pritvorski objekat SVK 24. septembra 2020.

 • Mustafino prvo pristupanje sudu održano je 28. septembra 2020. pred sudijom za prethodni postupak Nikolom Gijuom. U toku svog ponovnog pristupanja sudu 28.oktobra 2020, Mustafa se po svim tačkama optužnice izjasnio da nije kriv. 

 • Strane u postupku su podnele (kao poverljive) poslednje verzije svojih pretpretresnih podnesaka 22.februara 2021.(Specijalizovano tužilaštvo) i 6.maja 2021. (Odbrana).

 • 30. aprila 2021, sudija za prethodni postupak je odobrio prijave 5 lica i priznao im status žrtava koje učestvuju u postupku kao Grupa 1.

 • 7.maja 2021, sudija za prethodni postupak je prosledio spis predmeta Pretresnom panelu I. 

 • Pretresni panel je 21. maja odobrio prijave još četiri lica i priznao im status žrtve u ovom predmetu u okviru Grupe 1. Osim toga, panel je produžio rok za prijavljivanje žrtava sve do završetka faze izvođenja dokaza tužilaštva.

 • Konferencije za pripremu suđenja u ovom predmetu su održane 9. i 10. juna 2021.

 • Suđenje je počelo 15. septembra 2021 sa uvodnim izlaganjima specijalizovanog tužilaštva i zastupnika žrtava.


SVA SUDSKA ROČIŠTA

Ispod se nalazi spisak svih ročišta u predmetu protiv Mustafe. Molimo da imate u vidu da će se video snimci i transkripti dodavati u tabelu kada budu dostupni. Ponekad će trebati više dana pre nego što video ili transkript sa ordređenih ročišta bude dostupan.

Sva javna ročišta u predmetu protiv Mustafe
Datum Vrsta ročišta Video snimak Transkript
28/09/2020 Prvo pristupanje sudu Video Transkript
05/10/2020 Statusna konferencija Video Transkript
28/10/2020 Dodatno pristupanje/statusna konferencija Video Transkript
14/12/2020 Statusna konferencija Video Transkript
01/02/2021 Statusna konferencija Video Transkript
05/03/2021 Statusna konferencija Video Transkript
09/06/2021 Konf. za pripremu suđenja Video Transkript
15/09/2021 Uvodna izlaganja (tužilaštvo i zastupnica žrtava) Video Transcript
20/09/2021 Suđenje Video Transkript
21/09/2021 Suđenje Video  Transkript
22/09/2021 Suđenje Video Transkript
23/09/2021 Suđenje Video Transkript
24/09/2021 Suđenje Video Transkript