Po objavljivanju 5. novembra potvrđene optužnice protiv Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija, Jakupa Krasnićija, žrtve krivičnih dela iz optužnice  mogu da se prijave da učestvuju u sudskom postupku ukoliko mogu da pokažu da su pretrpele štetu, uključujući fizičku, duševnu ili materijalnu štetu, kao direktan rezultat krivičnih dela iz potvrđene optužnice. 

„Glas žrtava je neophodan radi ostvarivanja pravde.  Posredstvom svog zastupnika, žrtve koje učestvuju u postupku mogu da ostvare prava koja su im data prema našim merodavnim propisima i da se postaraju da se njihov glas čuje pred nadležnim sudijama“, rekla je predsednica Ekaterina Trendafilova.

Žrtve koje učestvuju u postupcima pred Specijalizovanim većima Kosova će obrazovati jednu ili više grupa. Svaka od ovih grupa će učestvovati u postupku posredstvom advokata koji ima ulogu zastupnika žrtava.  Zastupnik žrtava  postupa pred nadležnim panelom a tokom postupka redovno obaveštava žrtve o odvijanju postupka. Zastupnik žrtava će tražiti da čuje stavove žrtava, saslušati njihove probleme i izneti ih pred nadležne sudije. Žrtve koje učestvuju u postupcima pred Specijalizovanim većima imaju određena prava, uključujući pravo da budu obaveštene, da im se prizna status žrtve, kao i da dobiju naknadu štete.

„Učešće žrtava u postupku je ključna odlika naše ustanove. Po sprovođenju aktivne kampanje u okviru programa  za komunikaciju i približavanje javnosti u raznim sredinama na Kosovu i u Srbiji sa ciljem da se javnost informiše o pravima žrtava pred Specijalizovanim većima, mi sada ulazimo u sledeću fazu postupka. Služba za učešće žrtava je spremna da na svaki način pomogne u procesu prijavljivanja žrtava“, rekla je sekretar Fidelma Donlon.

Govoreći o važnosti učešća žrtava specijalizovani tužilac Džek Smit je rekao:“ Krivična dela  u optužnici koju je podnela moja služba su teška dela i starajući se o tome da se pravda zadovolji, ne smemo izgubiti iz vida patnju žrtava. Učešće u postupku može žrtvama uliti snagu i obezbediti da se čuje njihov glas.“
Podrobnije informacije o učešću žrtava u postupku, kao i uputstvo o podnošenju prijave možete naći ovde: https://www.scp-ks.org/sr/specijalizovana-veca/zrtve.

Izvor: 
Specijalizovana veća