Lica koja smatraju da su pretrpela direktnu štetu usled krivičnih dela iz potvrđene optužnice Specijalizovanih veća Kosova, mogu da se prijave da učestvuju u postupku.  Objavljivanjem potvrđene  optužnice  protiv Pjetra Šalje za ratne zločine koji su, kako se navodi, učinjeni nad licima zatvorenim u  fabrici metala u Kukešu (Albanija), između otprilike 17. maja 1999. i 5. juna 1999, otpočeo je proces prijavljivanja žrtava za učestvovanje u postupku.

“Zakon o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu daje određena prava žrtvama krivičnih dela iz nadležnosti Specijalizovanih veća.  Zakon omogućuje žrtvama da učestvuju u postupku, te da se na taj način čuje njihov glas. To je jako važan element postupka,” rekla je predsednica Ekaterina Trendafilova.

Grupu žrtava koje učestvuju u postupku će na sudu zastupati advokat u funkciji zastupnika žrtava. On će obaveštavati žrtve o tome kako se odvija postupak, tražiti da čuje njihove stavove i probleme, a zatim o tome obaveštavati sudije.

“Mi smo uložili veliki napor da obavestimo javnost i potencijalne žrtve o tome da žrtve mogu da učestvuju u postupku, kao i na koji način da se prijave. Služba za učešće žrtava je spremna da pomogne svima koji mogu da pokažu da su pretrpeli štetu kao posledicu krivičnih dela iz potvrđene optužnice Specijalizovanih veća”, izjavila je sekretar Fidelma Donlon.  

Služba za učešće žrtava će sve prijave, kao i komunikaciju sa potencijalnim žrtvama koje učestvuju u postupku i licima koja im u tom procesu pomažu tretirati kao poverljivi materijal.  Pre početka suđenja, panel će doneti odluku o tome da li lica koja su se prijavila za učešće u postupku mogu da dobiju procesni status žrtve u postupku pred Specijalizovanim većima. Žrtve koje učestvuju u postupku pred Specijalizovanim većima imaju određena prava, i to pravo da budu obaveštene, da im se prizna status žrtve i da dobiju odštetu.

“U borbi za pravdu, ne smemo zaboraviti žrtve krivičnih dela iz optužnica koje je podiglo moje tužilaštvo. Učestvovanje žrtava u postupku predstavlja jedan od načina kojim se obezbeđuje da žrtve ne budu zaboravljene,” naveo je specijalizovani tužilac Džek Smit.

Podrobnije informacije o učešću žrtava u postupku i načinu prijavljivanja možete naći ovde: https://www.scp-ks.org/sr/specijalizovana-veca/zrtve.

Izvor: 
Specijalizovana veća