Po potvrđivanju i objavljivanju optužnice pred Specijalizovanim većima Kosova (SVK), otpočinje proces prijavljivanja žrtava za učešće u budućem sudskom postupku.

Govoreći o učešću žrtava, predsednica Ekaterina Trendafilova je rekla “Specijalizovana veća  Kosova su nadležna za teška krivična dela, uključujući zločine protiv čovečnosti i ratne zločine. Ako želimo da pravda bude zadovoljena, ne smemo zaboraviti one koji su propatili zbog tih zločina. U našem sudu, žrtve će imati priliku da učestvuju u sudskim postupcima i na taj način učestvuju u zadovoljenju pravde.”

Lica koja mogu da pokažu da su lično pretrpela štetu, uključujući fizičku, mentalnu ili materijalnu štetu kao direktnu posledicu krivičnih dela navedenih u potvrđenoj optužnici mogu sada da se prijave da učestvuju u postupku. Nakon toga, sudija odlučuje da li lica koja su se  prijavila mogu da dobiju proceduralni status žrtve koja učestvuje u postupku pred Specijalizovanim većima.

“Specijalizovana veća Kosova su rešena da omoguće žrtvama da učestvuju u postupcima, uz pomoć advokata koji zastupa žrtve.  Služba za učešće žrtava Specijalizovanih veća će učiniti sve da pomogne žrtvama u popunjavanju prijava, koje će se zatim obrađivati na siguran i poverljiv način”, rekla je sekretar suda Fidelma Donlon. 

Žrtve koje učestvuju u postupcima pred Specijalizovanim većima će obrazovati jednu ili više grupa. Svaka od ovih grupa će učestvovati u postupku posredstvom advokata koji ima ulogu zastupnika žrtava.  Zastupnik žrtava može prisustvovati sudskim sednicama a tokom postupka redovno obaveštava žrtve o odvijanju postupka. Zastupnik žrtava će tražiti da čuje stavove žrtava, saslušati njihove probleme i izneti ih pred nadležne sudije. Žrtve koje učestvuju u postupcima pred Specijalizovanim većima imaju određena prava, uključujući pravo da budu obaveštene, da im se prizna status žrtve, kao i da dobiju naknadu štete.

“Neophodno je da se čuju glasovi žrtava u postupcima koji će se voditi. Apelujem na sve koji su pretrpeli patnje usled krivičnih dela iz optužnice da se uključe u ovaj postupak,” dodao je specijalizovani tužilac Džek Smit.

Podrobnije informacije o učešću žrtava, uključujući i uputstvo o podnošenju prijave nalaze se ovde : https://www.scp-ks.org/sr/specijalizovana-veca/zrtve

 

Izvor: 
Specijalizovana veća