11. decembra 2020. godine, sudija za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova potvrdio je optužnicu protiv Hisnija Gucatija (u daljem tekstu: g. Gucati) i Nasima Haradinaja (u daljem tekstu: g. Haradinaj) za krivična dela protiv pravosuđa, odnosno ometanje službenih lica u vršenju službenih dužnosti, zastrašivanje svedoka, odmazdu i povredu tajnosti postupka, koju je specijalizovani tužilac podneo 30. oktobra 2020.

Optužbe iz potvrđene optužnice počivaju na dobro utemeljenoj sumnji da su najkasnije od 7. do 25. septembra, na tri konferencije za štampu i drugim skupovima koji su se medijski prenosili, kao i daljim distribuiranjem, uključujući putem izjava na društvenim mrežama, g. Gucati i g. Haradinaj neovlašćeno otkrili informacije zaštićene Zakonom o Specijalizovanim većima, uključujući zaštićene podatke o izvesnim (potencijalnim) svedocima na osnovu kojih se može otkriti njihov identitet. G. Gucati i g. Haradinaj su (potencijalnim) svedocima upućivali potcenjivačke optužbe i poruke i u više navrata izražavali nameru da sabotiraju rad Specijalizovanih veća. Tim radnjama su g. Gucati i g. Haradinaj učinili povredu tajnosti postupka, vršili odmazdu i zastrašivanje protiv (potencijalnih) svedoka Specijalizovanog tužilaštva, što je imalo za posledicu opstrukciju njegovog rada i istraga.

Po zakonu, Specijalizovana veća Kosova imaju nadležnost da sude pojedincima za krivična dela protiv pravosuđa kada se ta dela odnose na zvanične postupke i službenike Specijalizovanih veća.

G. Gucati i g. Haradinaj su uhapšeni kao osumnjičena lica 25. septembra 2020. od strane Specijalizovanog tužilaštva, uz podršku Euleksa i policije Kosova, i dovedeni u Pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova u Hagu. G. Haradinaj je prvi put pristupio sudu u svojstvu osumnjičenog lica 29. septembra 2020, a prvo pristupanje sudu osumnjičenog g. Gucatija održano je 1. oktobra 2020.

S potvrđivanjem optužnice, g. Gucati i g. Haradinaj postaju optužena lica pred Specijalizovanim većima i time će njihov predmet ući u fazu prethodnog postupka koja počinje prvim pristupanjem sudu.

Prvo pristupanje sudu g. Haradinaja u svojstvu optuženog biće održano u utorak, 15. decembra 2020, s početkom u 15:00h. Prvo pristupanje sudu g. Gucatija u svojstvu optuženog biće održano u petak, 18. decembra 2020, s početkom u 11:00h. To će biti javna zasedanja koja se sa malim zakašnjenjem mogu pratiti putem video striminga na https://www.scp-ks.org/sr/streaming.

Zasedanja se mogu pratiti i lično, u prostorijama Specijalizovanih veća Kosova u Hagu. Međutim zbog mera za sprečavanje širenja virusa korona, broj mesta u galeriji za posetioce i medijskom centru je veoma ograničen i potrebna je prethodna prijava dolaska. Više o načinu prijavljivanja dolaska može se naći na: https://www.scp-ks.org/sr/calendar.

 

Izvor: 
Specijalizovana veća