Specijalizovana veća Kosova (SVK) od danas su prisutna na Instagram-u. Pratite @Spec_Veca kako biste dobijali najnovije informacije o sudskim postupcima, osnovne podatke o sudu i njegovim aktivnostima i novosti o programu Outreach.

Informisanje javnosti o našem radu putem transparentne komunikacije i dinamičan program Outreach  prioritet su Specijalizovanih veća od njihovog nastanka. Nakon otvaranja naloga na Twitter-u ranije ove godine, otvaranjem naloga na Instagram-u na albanskom, srpskom i engleskom, Specijalizovana veća žele da što širu publiku zainteresuju za rad ove ustanove.

Pratite nas na: @SpecialChambers (English)     @Dhomat_e_Spec (Albanian)      @Spec_Veca (Serbian) 

Izvor: 
Specijalizovana veća