Predsednica Specijalizovanih veća Kosova (SVK) Ekaterina Trendafilova i sekretar dr Fidelma Donlon učestvovale su danas na interaktivnom susretu u okviru programa outreach sa civilnim društvom i novinarima u Mitrovici, gde su objasnili aktivnosti suda i na koji način on obezbeđuje pravične, nepristrasne, nezavisne i bezbedne postupke. Učesnici su iznosili svoje stavove i postavljali pitanja tokom sastanka.

Od početka svog rada, SVK sprovodi outreach aktivnosti sa ljudima iz zajednica širom Kosova. Tokom svoje prve posete nakon početka sudskih postupaka, predsednica i sekretar su smatrali da je od vitalne važnosti nastaviti praksu odlazaka tamo gde ljudi žive kako bi sud i njegov rad bili dostupni javnosti.

Kako bi se pridržavali trenutnih mera protiv virusa korona i obezbedili bezbedno učešće za sve, prisustvo na događaju je bilo uživo kao i onlajn.

Na sastanku je predsednica govorila o istorijatu osnivanja suda i trenutnoj fazi u predmetima. Bila je zahvalna što joj se pružila prilika da govori o sudu i odgovara na pitanja. U tom smislu, naglasila je da sud ostaje posvećen otvorenom i transparentnom komuniciranju o radu institucije i njenim predmetima.

Sekretar je govorila o postojećem robusnom sistemu zaštite svedoka, učešću žrtava i o tome kako Sekretarijat osigurava upravljanje pritvorskim objektom u skladu sa svim međunarodnim standardima.

„Žrtve se mogu i dalje prijavljivati za učešće u postupcima i uveravam sve da je proces prijave poverljiv i siguran. Služba za učešće žrtava je spremna pomoći i odgovoriti na sva pitanja na poverljivoj osnovi ”, rekla je sekretar.

Izvor: 
Specijalizovana veća