Tokom 2020. godine, Specijalizovana veća su od Sudske informativne mreže primala dragocene povratne informacije i preporuke u vezi sa aktivnostima programa Outreach i komunikaciji  s javnošću. Sudska informativna mreža (CIN), koju sačinjava grupa od 15 nevladinih organizacija s Kosova i iz Srbije, je forum koji su Specijalizovana veća osnovala 2018. godine. Nakon objavljivanja prve optužnice, predsednica i sekretar su se obratile CIN-u u interaktivnoj onlajn diskusiji o otpočinjanju postupaka i njihovog značaja za buduće komuniciranje s javnošću. U jednočasovnom razgovoru, predstavnici nevladinih organizacija i rukovodioci SVK su imali plodnu razmenu koju su karakterisala iskrena pitanja i otvorena diskusija.