Dana 5. maja 2021, predsednica Ekaterina Trendafilova rasporedila je sudije Rolanda Dekersa, Mapi Velt-Folju, Žilbera Bitija i Vladimira Mikulu (rezervni sudija) u pretresni panel I. Imenovanje pretresnog panela usledilo je po obaveštenju sudije za prethodni postupak da će celokupni spis predmeta Specijalizovani tužilac protiv Saljiha Mustafe (KSC-BC-2020-05) biti spreman za prosleđivanje pretresnom panelu 7. maja 2021.

U skladu s pravilima 116 i 117 Pravilnika o postupku i dokazima, pretresni panel po prijemu spisa predmeta sa stranama u postupku održava konferenciju za pripremu suđenja i utvrđuje rok za predaju svih podnesaka koji se moraju dostaviti pre početka pretresa. 

Predmet protiv g. Saljiha Mustafe je prvi predmet spreman za prosleđivanje jednom pretresnom panelu. 
 

Izvor: 
Specijalizovana veća